Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yerlerine Göre İstanbul'daki Osmanlı Çeşmeleri
Çanakkale'yi Kazandıran Ruh
Çaldıran Savaşı
Şeyh Ramazan Paşa
Osmanlı Devleti Hakkında Yunanlıların İtirafı
31 Mart Hadisesi’nin Içyüzü
Timurtaş Paşa ve Oğulları
Ciltçilik
ETNİK-İ ETERYA
Atatürk'ü ağlatan olay...

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hocazâde Mehmed Efendi

Hoca Sadeddin Efendi'nin büyük oğludur; Hocazâde Mehmed babasından icazet alıp yirmi dokuz yaşında iken Efendi'nin yerine otuz beş yaşında şeyhülislâm olmuştur. Hocazâde 1011 Receb ve l602 Aralık'ta bu makamdan çekilerek yerine ikinci defa Sunullah Efendi gelmiş ve Sunullah Efendi'nin dördüncü defaki azli üzerine Mehmed Efendi ikinci defa şeyhülislâmlığa getirilip 1024 Cemaziyelâhır ve 1615 Temmuz'da taun'dan vefatına kadar o makamda kalmıştır; ölümünde kırk dokuz yaşında idi; yerine kardeşi Hocazâde Esad Efendi şeyhülislâm olmuştur.

Mehmed Efendi; ilim ve fazilet sahibi, üç lisanda şair ve yine üç lisanda kuvvetli kalem sahibi, güler yüzlü, latifeci bir zattı. Şeyhülislâmlığı iki defada dokuz seneden on beş gün noksandır; babasının kaleme aldığı Tacü't-tevarih'e zeyl yazmış ise de tamamlayamamıştır. Sadrâzam Nasuh Paşa ile araları iyi olmadığından dolayı endişe içinde idiyse de vezir-i âzamın ölümüyle o kaygıdan kurtulmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz