Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İstanbul’un Fethi Ve Ayasofya’nın Camiye Çevrilişi
Osman Bey
Osmanlı Devletinin Teşkilâtı
I. Murad
Hayatizâde Mehmed Emin Efendi
Kıt 'a
Kemalpaşazâde'nin bir Gazeli
Faik Âli Ozansoy
İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)
Recai-zade Mahmud Ekrem

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hukuk Sistemi - Sosyal ve Ekonomik Hayat

Sayfadaki Başlıklar


1. HUKUK SİSTEMİ
2. SOSYAL HAYAT
3. EKONOMİK HAYAT

1. HUKUK SİSTEMİ

* Osmanlı Devleti’nde şer’î ve örfî olmak üzere iki tür hukuk uygulanırdı.

* Şer’iHukuk: Kaynağını İslam dininden alan hukuk kurallarıydı.

* Örfi Hukuk: Kaynağını Türk gelenek ve göreneklerinden alan hukuk kurallarıydı.

* Fatih kendinden önceki tüm kanunları bir araya getirerek “Kanunname-i Âli Osman” adında ilk Osmanlı örfi kanunnamesini hazırlamıştır.

* Kanuni Sultan Süleyman kanunlara bağlı olduğu için Kanunî ünvanı verilmiştir.

* Osmanlı Devleti'nde küçük davalara Kadılar, büyük davalara Kazaskerler bakardı.

* Kadıların verdiği kararlardan memnun olmayanların davalarına Divanda Kazaskerler bakardı.

* Müslüman olmayanların davalarına kendi kurallarına göre kilise veya havralarda bakılırdı.


2. SOSYAL HAYAT

Osmanlı Devletinde halk çeşitli bakımlardan çeşitli gruplara ayrılıyordu.

a.) Siyasi Bakımdan

1. Yönetenler: (Askeriler) Saray halkı, ordu mensupları, ulema sınıfı ve devlet memurları bu sınıfı oluştururdu.

2. Yönetilenler: Bunlara Reaya (halk) da denirdi.Bunlar yönetime katılmayan ve kendi işiyle meşgul olan ve devlete vergi veren kimselerdir.

b.) Dini Bakımdan

1. Müslümanlar: Müslüman halkın çoğu Türklerden oluşurdu. Askerlik yaparlardı. Öşür denilen vergi verirlerdi.

2. Gayri Müslimler: Genellikle Hristiyan ve Musevi halk bu sınıfı oluştururdu. Bunlardan haraç ve cizye vergileri alınırdı. Askerlik yapmazlardı.

c.) Ekonomik Faaliyetler Bakımından:

1. Çiftçiler: Köylerde yaşarlar tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar.

2. Esnaflar: Şehir ve kasabalarda otururlar ve sanat ve ticaretle uğraşırlardı. Her mesleğin bugünkü meslek odalarına benzeyen bir loncası vardı. Meslek loncaları bir araya gelerek Ahilik teşkilatını oluştururdu.

3. Tüccarlar: Ülke içinde ve dışında mal alıp satan kimselerdir.
4.Göçebeler:Genellikle hayvancılıkla uğraşır, hayvanlarına otlak bulmak için sürekli dolaşır.


3. EKONOMİK HAYAT

Osmanlı Devleti’nde ekonominin temelini,tarım,hayvancılık ve ticaret oluştururdu.

Toprağını üç yıl boş bırakan köylünün toprağı elinden alınırdı. Bu sayede üretimin devamlılığı sağlanırdı.

Osmanlı Devleti ticaretin gelişmesi için han ve kervansaraylar yapmış ve ticaretle uğraşanlar rahat ettiği gibi yolların güvenliği de sağlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde el işçiliği (zenaat) gelişmiştir. Örneğin; Denizli’nin dokumaları, Bilecik’in kadifeleri, Diyarbakır’ın ipekli kumaşları ünlü idi. Silah ve cephane Edirne’de imal edilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz