Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tarihi Fıkralar 3
Mekke ve Medine Hayrına Kurulan Osmanlı Vakıfları
Moldovancı Ali Paşa
Terbi '
Kanuni'nin Şairliği
XVII. Yüzyılın İlk Yarısındaki Eyâletler
I. Murad
Rum Mehmet Paşa
Osmanlı Toprakları Üzerinde Kurulan Devletler
Anadolu Beylikleri Karamanoğulları Beyliği

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

I. Mahmut'un Cülusu

Patrona Halil İsyanı sırasında, âsilerden, sultan III. Ahmet ve evladına zarar verilmeyeveği teminatı geldikten sonra III. Ahmet 1143 Rebîulevvelinin on dokuzuncu pazartesi gecesi alaturka saat üç buçukta (2 Ekim 1730) biraderi II. Mustafa'nın büyük oğlu Şehzade Mahmud'ı Mâbeyn kapısı yanına kendi oturduğu yere getirtip alnından öpmüş ve Mahmud da amcasının elini öptükten sonra hayır dua ederek evvela kendisi ve arkasından şehzadeleri biat etmişlerdir. Sultan Ahmed saltanatı yeğeni Mahmud'a teslim ederken:
— "Vezirine teslim olma; daima ahvalini tecessüs eyle ve beş on sene birini vezarette müstakil istihdam eyleme ve halem-i düruğlarına asla îtimad etme; merhamet sahibi ol ve sahaveti elden koma; gayet tasarruf üzere ol; halen hazinelerde olan malı zayi etme, işi kendin gör, ele ittimad eyleme; işte benim ahvalim sana nasihat için kâfidir; Oğlum; devlet işlerini baban Feyzullah Efendi'ye ve ben vezir-i azama bıraktığımızdan bu haller başımıza geldi; sen bizzat idareyi ele al" diye vesayada bulunmuştur.

I. Mahmut, II. Sultan Mustafa'nın ilk oğlu olarak 3 Muharrem 1108 (2 Ağustos 1696) perşembe günü doğduğuna göre cülusı esnasında otuz beş yaşına basmıştı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz