Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kuruluşundan XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Bazı Ünlü İlim Adamları
Osmanlı Beyliğinin İlk Teşkilâtı
Abdülmecid'i yolcu eden bir Yahudi'ydi
Anadolu Beyliklerinde Mimari
Hacivat Karagöz Oyunu Dağarcığı
İlk Osmanlı Akçesi
Osmanlı Donanması
Kurululş Dönemi Osmanlı - Bulgar İlişkileri
Milli kimlik korunmalıdır!..
Trablusgarp'ın İdaresi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

I. Mustafa'nın Şahsiyeti

III. Mehmet genç yaşında öldüğü zaman hayatta olan en büyük oğlu Ahmet 14 yaşında idi; Kuyucu Murat Paşa'nın himmetiyle memlekette sükûneti iadeye muvaffak olan I. Ahmet'in de genç yaşında ölümü saltanat için yeştişkin evlâd bırakmasına mani olmuş ve o tarihe kadar gelen teamülün hilâfına olarak 26 yaşında bulunup dimağan hasta olan biraderi I. Mustafahükümdar ilân edilmişti.

Sultan Ahmet çocuk denecek yaşta hükümdar olduğu zaman henüz evlenip çocuğu olmamasınedeniyle o zamana kadar devam edip gelen kanun hilâfına kardeşinin hayatına dokunmamış ve çocukları olduktan sonra Mustafa'yı öldürtmek istediyse de "hastadır zararı olmaz" diye devlet adamları mâni olmuşlardı.

I. Mustafa'nın ilk hükümdarlığı 3 ay 10 gün sürmüş cinneti saklanmaz bir hale gelmiş olduğundan Darüssaade ağası Mustafa Ağa'nın sadaret kaymakamı, Şeyhülislâm ve diğer devlet adamlarını îkazı üzerine Sultan Ahmed'in henüz 14 yaşında bulunan büyük oğlu Osman, hükümdar ilân edilmiştir ( 1027 M. / 1618 M). Bu tarihte vezir-i âzam olan Halil Paşa İran seferinde bulunmakta idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz