Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kıbrıs Adasının Alınması
Hayalî Şemseddin Ahmed
Osmanlılarda Askerî Teşkilât
Milas Hacı İlyas Camii
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
taşkışla tarihi
XVI. ve XVII. Yüzyılda Çinicilik
Genç Murat'ın Aşkı
2. Gürcü Mehmet Paşa
Ana Sayfa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

II. Bayezid'in Şahsiyeti

Fatih'in oğlu II.Bayezid'in siması esmere çalan sarı renkte imiş. Malumat itibariyle babasından yüksek ise de onun gibi açık fikirli değildi. Bunun zamanında İstanbul, İslâm aleminin ilim merkezi olmakla beraber kendi kafasına uygun mutaasıp alimler yüzünden babası zamanındaki serbest münazara kapısı kapanmıştı. Bayezid namına çok eser yazılmış ve oğullarını iyi tahsil ettirmiştir. Gençliği sefihane geçen Bayezid, hükümdar olduktan bir müddet sonra ve bilhassa hayatının son 10 senesi içinde kendisini ibadete vermiş ve devlet idaresini vezir-i âzamlara bırakmıştır. Kendisine takdim edilen eserleri dikkatle okurdu. Ulemâyı himaye ile onlara belli bir ödenek ayırmıştı. Tab'an vefakâr ve kadirşinasdı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz