Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Salankamin (Slankamen) Savaşı
Osmanlı Fetih Politikası
Eskişehir Çalıklarını arıyorum
Oyma ve Kakma İşleri
Köprüler, Çeşmeler ve Diğer Hayır Kurumları
Menemen´i farklı kılan nedir?
Mehmed Âkif Ersoy'dan ölümsüz çağrı
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Osmanlı - Sırp İlişkileri
Toprağın Taksimatı ve İdaresi
KAPİTÜLASYONLAR

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

II. Osman'ın Şahsiyeti

Genç hükümdar faal, fakat yaşı îcabı tecrübesizdi; bütün hüsnüniyetiyle ıslâhat yapmak istiyorsa da kendisini makul yola sevkedecek adamlardan mahrumdu; validesi Mahfiruz'un tesiri altında bulunuyordu, 1027 Zilkadesinde (1618 Eylül) Serav sahrasında İran'la bir anlaşma yapılmış, Şah Abbas işgal ettiği yerlere mukabil her sene 100 yük ipek, kumaş ve sair çeşitli vergiye bağlanmıştı.

Sultan Osman, babasının ölümünden sonra Osmanlı kanunu üzere hükûmdarlık kendisine ait iken şuûru bozuk olan amcasının hükümdarlığının ilâniyle cülus bahşişi verilmesi ve kendi hakkının çiğnenmesi sebebiyle sadaret kaymakamı Gürcü Mehmet Paşa'yı azletmiş ve şeyhülislâmın elinden de müderris ve kadıların tayin işlerini alarak onu yalnız fetva vermekle görevlendirmişti.

Sultan Osman üzerinde validesinden başka hocası Ömer Efendi ile kızlar ağası Mustafa Ağa müessirdi; bunlar ne telkin ederlerse onu yapıyordu; fakat bir müddet sonra 1619'da vezir-i âzam olan İstanköylü Ali Paşa, pâdişâha bir çok hediye takdimiyle göze girdi ve bu parayı tedarik için hayli müsadere yaptı ve pâdişâhın îtimadını o dereceye kadar kazandı ki hocası Ömer Efendi ile darüssaâde ağasını gözden düşürdü ve ağanın malına el koyarak onu Mısır'a sürdürdü.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz