Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri
Osmanlı Donanması
Manisa Ulu Camii
Hamid oğulları
Müzik Eğitim Kurumları
İnsan haklarının evrenselliği ve Osmanlı farkı
FETRET DEVRİ
Hukuka Saygı Ve Yavuz Sultan Selim
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
OSMANLI'NIN MÜHENDİSİ DE BİR BAŞKA

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

III. Murat'ın Şahsiyeti

III. Murat, zayıf iradeli, yönetici direktif vermekten âciz, muhtelif tesirler altında hareket eden bir hükümdardı. İlk zamanları vezir-i âzam Sokullu Mehmet Paşa'nın idaresi sayesinde iyi gittiyse de onun ölümünden sonra o kudrette bir hükümet başkanı bulunmamasından dolayı devlet idaresine valide, haseki sultanlarla musahibe ve bazı paşalar ve saray ağaları müdahale eder olmuşlardır.

21 sene padişahlık etmiş olan III. Murat, sarayında kapalı bir hayat geçirmiş, ilk zamanlarında cuma namazlarına çıkarken sonra onu da terk ederek sarayda namaz kılmayı âdet etmişti. Babası II. Selim, ara sıra Edirne'ye gidip dolaştığı halde bu İstanbul'dan ve hatta sonraları sarayından dışarı çıkmamıştır.

III. Murat araştırmaya ve eğlenceye meraklı ve kadına düşkün olup zamanını bunlarla geçirirdi. Kendisinin Muradî mahlasiyle Türkçe, Arapça ve Farsca divanları olduğu gibi merakı olan tasavvuf vadisinde de 1001 H. / 1593 M. de yazdığı "Fütuhat-ı siyam" isminde mühim bir eseri ile Şemseddin Sivasî tarafından şerhedilen "Esrarnâme" adında diğer bir eseri vardır; manzumelerinin içinde güzelleri de görülüyor. Aşağıdaki muhammes mutasavvıfane manzumesinin matlaıdır:

Temâşândır cihan nakşi ve lâkin bî-nişansın sen
Ayan iken hicâbı nûr zâtında nihansın sen
Zaman ile mekânın hâlikı bî-în ü ansın sen
Mekân senden dolu yâ Rab ve lâkin bî-mekânsın sen
Vücudunla cihan memlû ve lâkin bî-nişansın sen.

III. Murat'ın nesih ve talik yazıları da güzel olup müverrih Ali Menakıb-ı Hünerveran isimli eserini bu pâdişâh adına kaleme almıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz