Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Rabia Hatun - Alaaddin Camii
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Fransa - Osmanlı İlişkileri
Deniz Siyaseti-4
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri
Bursa Alâaddin Bey Camii
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Kapıkulu Süvarileri
Kubilay'ın katilleri esrarkeş
Hocazâde Mesud Efendi
Cemiyet Durumu ve Cemiyet Alanında Değişmeler
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

III. Murat'ın Hükümdarlığı

II. Selim öldüğü zaman 57 yaşında olup en büyük oğlu Murad, Manisa'da sancakbeyi bulunuyordu. Derhal kendisine vezir-i âzam tarafından haber gidip saltanata davet edildi ve Kaptan Kılıç Ali Paşa da kadırga ile Mudanya'ya yollandı. III. Murat Mudanya sahiline geldiği zaman kadırgaya rastlamadı ve Tevkiî Feridun Bey'in oradaki kayığına atlayıp 7 saat kadar lodosta çalkalandıktan sonra bin müşkülatla sarayın sahilinde karaya çıktı. Vezir-i azama adam gönderdi ve saraya girdi.

Selimin Murat'tan başka Mustafa, Osman, Süleyman ile diğer iki şehzade, Fatih Sultan Mehmet'in koyduğu kanun mucibince boğularak babalarıyla aynı günde Ayasofya Camii yanındaki türbeye defnedildiler. Kanunî Süleyman, cülus ettiği zaman kendisinden başka şehzade bulunmadığı için kardeş kanı dökülmemiş ve yarım asırdan fazla bir zaman geçmesi sebebiyle kanlı cülus işi unutulmuştu. Sultan Murad'ın cülûsüyle beş şehzadenin boğulması halka acıklı bir tesir bırakmıştır.

Murat 953 H. 1546 M.'da doğduğuna göre hükümdar olduğu zaman 29 yaşında idi. (8 Ramazan 982 / 21 Aralık 1574). 18 yaşında iken büyük babası tarafından Manisa sancakbeyliğine gönderilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz