Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Molla Fenari
Osmanlı Sadrazamları
Divittar Mehmet Emin Paşa
Tarihte Şubat Ayı Olayları
XV. Yüzyıl Ortalarından İtibaren Tasavvuf Akımları
Silâhtar Seyyid Mehmet Paşa
Pir Sultan Abdal
Cenâb Şehâbeddîn
Mustafa Han I
I. Viyana Kuşatması

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

III. Mustafa Zamanında Bazı Askerî Islahat

III. Mustafa uyanık fikirli ve yenilik taraftarı olup Avrupa tertibi askerî ıslahat yaptırmak istiyordu. Fransa hükümeti Yedi sene muharebesinden evvel kendi ticareti ve siyası vaziyeti dolayısıyla Rusya'nın büyümesinden endişe ederek ehemmiyetli imtiyazlarla Türkiye'de elde ettiği nüfuzunu kuvvetlendirmek için Osmanlı Devleti'ni askerî bakımdan kalkındırmak isteyerek gönderdiği bir heyetle ıslahat yapmak istemiş fakat Fransa'nın böyle bir hareketi Osmanlı hükümetini şüpheye düşürdüğünden yapılan müracaat kabul edilmeyerek Osmanlı'da bulunmakta olan Baron dö Tot'un yapabildiği kadar yenilikler vücuda gelmiştir. Devletinin Avrupai tarzda askerî bir hareket göstermesini arzu eden III. Mustafa, bu maksadını temin için Baron dö Tot'tan istifade eylemiş, Tot da Tophane'yi ıslah ile toplar döktürmüş, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının tahkim ve müdafaası ve Boğaz içindeki kalelerin plânlarının tanzimi ile inşalarına nezaret etmek ve Haliç'te Hasköy'de yeni bir top dökümhanesi yapılmasıyla orduda kullanılan kayık köprü sisteminin tadili ve top arabalarının yeni tertip üzere tanzimi gibi yenilikler yapmıştı.

III. Mustafa, Baron dö Tot vasıtasıyla yaptırmış olduğu yukarıdaki işlerden başka tersanede yeni gemiler inşa ettirmiş fakat asıl yaya ordusu olan yeniçerilerin muntazam bir hale konması mümkün olmayıp Tot'un yaptığı işlerde henüz yerleşip alışılmadan Ruslarla harbe girişilmesi pek feci neticeler vermiştir.

III. Mustafa cevval ve faaldi. Bizzat Tophane'ye giderek top dökümlerine nezaret eder ve bir başka gün top talimlerini görmek üzere gelirdi. Son derece tasarrufa riayetkar olup müsaderelerden ve sair gelirlerden arttırmak suretiyle hazineye külliyetli para koymuştu; uzun zamandan beri yani çeyrek asır muharebe olmaması sebebiyle zaten dolu olan hazine mevcudu çok artmıştı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz