Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri
III. Selim
Osmanlı Paraları - Sikkeleri
Ermenek Meydan Camii
Gedik Ahmet Paşa
Osmanlılarda Bilim ve Bilimsel Faaliyetler
Osmanlılarda Bilim ve Bilimsel Faaliyetler
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Papalık İlişkileri
Osmanlı - Bulgar İlişkileri
Abdülmecit ve Mustafa Reşit Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

III. Mustafa ve Koca Ragıp Paşa

III. Ahmet'in hayatta olan büyük oğlu idi; amcası oğlu III. Osman'ın vefatı uzerme kırk iki yaşında hükümdar olmuştu. III. Osman zamanında muharebe olmamakla beraber üç senelik saltanatı müddetince memlekette musibet eksik olmamıştı; bunun cülusu İstanbul'da bir ferahlık uyandırmış ve umumî memnuniyeti mûcib olmuştu. Babasının saltanattan çekilmesinden sonra yirmi sekiz sene kapalı kafes hayatı yaşamıştı.

Sultan Mustafa, III. Osman'ın şehzadeler hakkında su-i niyeti sebebiyle zehirlenmekten korkarak böyle bir hal vaki olursa kurtulmak için bazı ilâçlar öğrenmiş vesveseliliği ve ihtiyatkârlığı sebebiyle kendisini tehlikeden kurtarmıştır; kullandığı ilâçlar sebebiyle soluk rengini, bu ilâçların kullanılmasına bağlarlar.

Devlet işlerini idare eder ve direktifler verirdi; vezir-i âzamı Koca Ragıp Paşa, kendi mevkiini tahkim için gerek sarayda ve gerek hariçte pâdişâh üzerinde müessir olarak icraatına engel olanları yavaş yavaş uzaklaştırdı; makamına göz diken Kel Ahmed Paşa-zâde Ali Paşa'yı Rumeli valiliği ile İstanbul'dan çıkardığı gibi şehzadeliğinde pâdişâhın mukarriplerinden olup kendisine yazı hocalığı yapmış olan meşhur talik yazı üstadı Kâtip-zâde Refi Efendi'yi de bir fırsatını bulup sürgüne yollattı.

III. Mustafa'nın şiirle de iştigal ettiği görülüyor; kendisinin

Yıkıluptur bu cihan sanma ki bizde düzele
Devleti, çarh-ı denî verdi kamu mübtezele
Şimdi erbab-ı saadette gezen hep hazele
İşimiz kaldı heman merhamet-i lemyezele

kıt'ası Koca Ragıb Paşa ve Şeyhülislâm ismail Âsim Efendi tarafından tanzir edilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz