Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tarihimizde Bilinmeyen Küçük Olaylar 2
Özdemiroğlu Osman Paşa
İnönü, K. Irak'ı neden İngilizler'e bıraktı?
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
2. Silâhtar Mehmet Paşa
Osmanlı Devleti'nin Merkez Yönetimi
V. Murad ve Reşad'ın torunları
Ahmet Paşa
Ocağın büyük ağaları
Tamaşvarlı Gazi Âşık Hasan

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

III. Mustafa ve Koca Ragıp Paşa

III. Ahmet'in hayatta olan büyük oğlu idi; amcası oğlu III. Osman'ın vefatı uzerme kırk iki yaşında hükümdar olmuştu. III. Osman zamanında muharebe olmamakla beraber üç senelik saltanatı müddetince memlekette musibet eksik olmamıştı; bunun cülusu İstanbul'da bir ferahlık uyandırmış ve umumî memnuniyeti mûcib olmuştu. Babasının saltanattan çekilmesinden sonra yirmi sekiz sene kapalı kafes hayatı yaşamıştı.

Sultan Mustafa, III. Osman'ın şehzadeler hakkında su-i niyeti sebebiyle zehirlenmekten korkarak böyle bir hal vaki olursa kurtulmak için bazı ilâçlar öğrenmiş vesveseliliği ve ihtiyatkârlığı sebebiyle kendisini tehlikeden kurtarmıştır; kullandığı ilâçlar sebebiyle soluk rengini, bu ilâçların kullanılmasına bağlarlar.

Devlet işlerini idare eder ve direktifler verirdi; vezir-i âzamı Koca Ragıp Paşa, kendi mevkiini tahkim için gerek sarayda ve gerek hariçte pâdişâh üzerinde müessir olarak icraatına engel olanları yavaş yavaş uzaklaştırdı; makamına göz diken Kel Ahmed Paşa-zâde Ali Paşa'yı Rumeli valiliği ile İstanbul'dan çıkardığı gibi şehzadeliğinde pâdişâhın mukarriplerinden olup kendisine yazı hocalığı yapmış olan meşhur talik yazı üstadı Kâtip-zâde Refi Efendi'yi de bir fırsatını bulup sürgüne yollattı.

III. Mustafa'nın şiirle de iştigal ettiği görülüyor; kendisinin

Yıkıluptur bu cihan sanma ki bizde düzele
Devleti, çarh-ı denî verdi kamu mübtezele
Şimdi erbab-ı saadette gezen hep hazele
İşimiz kaldı heman merhamet-i lemyezele

kıt'ası Koca Ragıb Paşa ve Şeyhülislâm ismail Âsim Efendi tarafından tanzir edilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz