Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Azaplar
Acemi ocağının teşkilâtı
Osmanlı Maliyesi
Mirza Mustafa Efendi
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İlmî ve Sosyal Müesseseler
Fatih S. Mehmet'in mezarı açıldı mı?
Osmanlı Fetih Politikası
III. Selim
Tanzimat Hareketinin Yarattığı Tepkiler
Otlukbeli Savaşı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

III. Osman'ın Şahsiyeti

III. Osman, II. Mustafa'nın oğlu ve I. Mahmut'un iki yaş küçük kardeşi olup biraderinin ölümü üzerine hanedanın en yaşlı şehzadesi olmak itibarıyla hükümdar oldu (13 Aralık 1754). Bütün hayatı kapalı olarak sarayda geçtiği için çok asabi, dönek ve kararsızdı; bundan dolayı sevgisine ve gazabına inanılmazdı, kimseye itimadı olmadığından küçük bir sözden şüpheye düşer ve bir takım mukarriplerinin tesirleriyle işleri bozardı. İhtiyatlı davranmazdı; aceleci olduğundan yapılması zamana mütevakkıf olan şeylerin derhal yapılmasını emrederdi. Bereket versin ki kısa süren saltanatı zamanında bir muharebe gailesi olmamıştır. Baron dö Tot, III. Osman'ı, asabî, zayıf karakterli, sabırsız ve son derece de meraklı olarak tavsif etmektedir.

III. Osman musikiden nefret edecek derecede zevksizdi. Biraderi zamanında sarayda yetişmiş olan bütün musikişinasları oradan uzaklaştırdı. Sarayda gezerken cariyelerden hiç kimsenin karşısına çıkmasını istemediği için ayağına ökçeleri gümüş çivili ayakkabı giyerek mermerler üzerinde yürürken ayak sesini duyan cariyeler birer köşeye saklanırlarmış, tebdil gezmeyi ve bilhassa geceleri istanbul'un muhtelif semtlerinde dolaşmayı âdet edinmişti. Haftada üç gün kendi gezdiği günlerde kadınların sokağa çıkmalarını menettiği gibi kadınların süslenmesini de yasak etmişti; rüşvet kesinlikle yasak idi; hatta bundan dolayı en sevgili adamı olup silahdarlıktan sadrâzam yaptığı Ali Paşa'yı öldürtmüştü.

III. Osman biraderi zamanından kalma değerli devlet adamlarını sık sık değiştirirdi. Kendisinin cülusu sırasında sadrâzam bulunan Bahir Mustafa Paşa'yı iki buçuk aya varmadan sebepsiz olarak azil ve kalebend olmak üzere Rodos'a sürgün etmiş ve yerine Anadolu valisi eski sadrâzam Hekimoğlu Ali Paşa'yı sadrazam yapmıştır ki bu Hekimoğlu'nun ikisi Sultan Mahmut zamanında olmak üzere üçüncü sadareti idi (4 Cemaziyelevvel 1118 / 16 Şubat 1755).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz