Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Boğdan Voyvodalığı
Diplomatik İlişkiler
OSMANLI Padişahlarının Kadın Efendileri
Şuursuz gruptan Atatürk'e hakaret „VIDEO”
II. Abdülhamit Dönemi Fotoğraf Albümü
OSMAN BEY'İN MİRASI
Osmanlı’da ilk defa açılan okullar…(1)
Sultan Murad'ın Şahsiyeti
Meslekî
Silâhtar Süleyman Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Özbek Camii

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki Durumu

Söylendiğine göre tahminen (1110-1699 da ormanlık ve otlakiye halinde bulunan Müderris yaylası sırtlarında çadır kuran Özbek aşiretinden İbrahim Ağa isminde bir hayır sahibi tarafından önce çeşmenin sonra bu mescidin yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

(Bölcek mahallesinde vaki Özbek Mescidi, zamanla harap olduğundan mahalle halkı tarafından tamir ve genişletildiği ve Hafız Abdurrahman Efendi'nin imam tayin edildiği v.s. 27 Zilhicce 1243

(bak defter 16.)

Daha sonra Bayezid Mehmet Salih efendi bin Salih bin Süleyman 'ın delaletiyle mahalle halkı Dülger Hasan oğlu Molla Ahmed 'i mütevelli tayin ederek yakınında bulunan kahvehanenin ve bir bakkal dükkânının iki dönüm bahçenin bu mescidin idamesine, imam ve müezzinlerin ücretlerine vakfedildiği v.s. 9 şaban 1328 (bak vakifler müdürlüğü def 1/91)

(Bu caminin Germiyan ümerasından olup 783-M. 1381 de Balıklı Camii'ni tamir ettiren Özbek Subaşı tarafından yaptırılmış olması da hatıra geliyor, (bak Balıklı camii kitabesi)


Şimdiki Durumu

Hamdiye mahallesi nde Müderris bahçesi yakınında bulunan bu caminin batı yönünde bulunan iki kanadlı ahşap kapıdan camiye girilir (8,8X7,3 M) kare olan caminin doğusunda bir küçük iki büyük, güneyinde iki, batısında üç penceresi vardır. Kuzey duvarında 8 basamak ahşap merdivenle mahfile çıkılır. Mihrap taş duvar içine konulmuştur. Batı köşede bulunan minber ahşap ve sadedir. Caminin tavanı tabanı da tahla döşelidir. Duvarlar 80 santim kalınlığındadır. 1946 yılında güney cephede bulunan duvar yıkılmaya yüz tutuğundan halk tarafından kesme taşlarla yeniden yaptırılmıştır.

Minare 1935 yılında Dedik oğlu Martin Süleyman 'ın delaleti ve halkın yardımı ile yaptırılmıştı. 51 basamak olan bu minarenin şerefesi ve külahı da taştan yapılmış olup şimdiki görünüşü ile sağlamdır Bitişiğinde meyva fidanlığı bir avlusu -bahçe- vardır. Bir imamı, bir müezzini olan bu cami bakımlı ve sevimlidir.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz