Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Kültür ve Medeniyetinde Sosyal Hayat
Hoca İbrahim Paşa
Servet-i Fünûn Dışındaki Edebiyat
Varna Savaşı
Fahreddin Acemî
Azaplar
Tanzimat Fermanı İle Gelen Yenilikler
Hacı Şehla Ahmet Paşa
Osmanlıyı anlamak kolay değil!
Yeniçerilerin oda sandıkları ve kara sandık

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya İshak Fakih Camii

Sayfadaki Başlıklar


Caminin şimdiki durumu ve görünüşü

Bu cami, İshak Fakih mahallesi nde Ulu cami 'den (Ulucami) Hisar aile bahçesine gidilen cadde üzerinde olup, Germiyan beylerinden Süleyman Şah ve İkinci Yakup zamanında yaşamış ve Osmanlılar devrine yetişmiş bulunan bilgin Cemalettin İshak Fakih tarafından yaptırılmıştır.

Eskiden bu civarda tabakhaneler bulunduğundan Kütahyalı Evliya Çelebi bu esere Tabakhane Camii der. Caminin hangi tarihte başladığı kesin olarak bilinmiyorsa da, kapı üzerinde bulunan kitabeden hicri 837 tarihinde bitirildiği anlaşılmaktadır.

Kitabe aynen şöyledir.

(Bena ve amere haz-el mescid-il mübarek Eşşerif
Elmevl-el âlimıyet il âmiliyet-il kâmiliye,

Mevlana İshak-el Fakih bin elhac Halil afa,
Anhuma-el Celil fi tarih sene seb'a ve selasin ve semanemi'e.)

Bu kitabenin incelenmesinden anlaşılacağı üzere bu caminin, ilim ile âmil ve kâmil olan Hacı Halil oğlu İshak Fakih tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Hicri 837 yılı, 1433 -1434 miladi senesine rastladığı cihetle eser Osmanlı padişahlarından ikinci Murat ( 1403-1451 ) zamanında bitirilmiştir.


Caminin şimdiki durumu ve görünüşü

XV. yüzyılda yapılmış olan bu caminin mimari tarzını yetkililere bırakarak bu günkü durumu şöyledir. 120 santim kalınlığında yüzleri ve köşeleri kesme taşlarla tuğla ve harçla yapılmış dört duvardan ibaret olup asıl cami arsaya uyularak 150:180 santim dolma toprak üzerine inşa edilmiştir. Dış görünüşü itibarı ile dört duvar üzerine harç karışımı tuğla ile yapılmış beşgen üzerine tek kubbe oturtulmuş ve çatı kapatılmıştır. Duvarlar sıvasız, görünüş lâtif değildir. Bununla beraber aradan beş asır şu kadar yıl geçtiği halde duvarlarından tek taş eksilmemiştir. Caminin doğu cihetinde ve giriş kapısı yanında aynı tarihte yapılmış kalın gövdeli bir minaresi vardır. Minare kesme taşlarla yapılmış olup şerefe kısmı tuğlalarla işlenmiştir. Külah ahşap ve kurşun kaplıdır. 54 basamaklıdır. Basamaklar aşınmış olup, minarenin ve caminin esaslı tamir edilmesi lâzımdır.

Caminin giriş kapısına kuzeyden altı basamak çimento merdivenle çıkılır. 2,40X4,70 boyutlu dış kapının iki yanında 1,35 M. çevreli iki mermer sütun üzerine oturtulmuş yarım kavisten girilir. Solda taştan yapılmış bir istinat duvarı olup caminin bu dış avlısı iki küçük kubbe ile örtülüdür. Avlunun sağında bir türbe ve türbenin bu kısmında demir parmaklıklı İki büyük pencere vardır. Türbeye giriş kapısı cami içinde olap bu küçük bir pencereden ibarettir. Türbe tek kubbelidir, zemin çini plâkaiarla kaplıdır üç merkat vardır. Bunlardan ortada bulunan İshak Fakih 'e ait olup yanında eşi ve çocuğu gömülüdür. Merkatler ahşap sandıkalı olup zemin kanarları çinilerle kaph ise de eksilmiştir. Türbenin içi tamire ve tanzime muhtaçtır.

Caminin giriş kapısı 1,30 M. genişliğinde ve 1,60 M. yükseklikte mermer sütunlarla çevrili ve yarım kavisli olup üstünde dört satırlık yukarıya aldığımız kitabe vardır. Bu kapıdan birbuçuk metre içeride asıl cami kapısına varılır. Kapı ahşap ve camlıdır.

Cami 7,80X4,5 M boyutunda olup doğu tarafında iki büyük yukarı kısımda bir küçük, güneyinde iki büyük, bir küçük, batıda yukarda bir küçük olmak üzere 7 penceresi vardır. Duvarların kalınlığı 1.20 m olup kubbe dört köşe üzerine oturtulmuştur. Mihrap beton sıvalı mermer taklidi boyalıdır. Minber ahşap ve sadedir. Küçük bir müezzin mahfili ve 14 basamak tahta merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Cami şu halile ortalama yüz kişinin namaz kılmasına elverişlidir. Cami temiz ve bakımlıdır, bir imamı bir müezzini vardır.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz