Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bursa Abdal Mehmet Camii
Osmanlılar ve Arnavutluk
Halıcılık
Âşık Celalî
Osmanlı Devleti'nin Parçalanması - Fetret Devri
ETNİK-İ ETERYA
Osmanlı Devleti
Sakız Adasının Alınması
Ehlen ve sehlen Devlet-i Osmaniyye
XVIII. Yüzyılda Maysor (Misor) Sultanı ile İlişkiler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Ahiarslan Sultanbağı - Çatalçeşme Mescidi

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki durumu

Sultan bağı mahallesi 'nde evlerin bittiği kesimde derenin yanında Ahi arslan türbesinin yakınlarında bulunan bu mescid'e türbeye izafeten Ahiarslan Mescidi ve halk arasında Sultanbağı Çatalçeşme Mescidi denmektedir.

Tamamen ahşap bir yapı olan bu mescidin hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Mescid altında iki çeşmeli bir çamaşırlık ve bitişiğinde bol sulu bir çeşme ve bu çeşmenin bir kitabesi vardır. Kitabe şudur:

Bu çeşme-i raana yön gösterüp devran edüp ikbal
Zeynelabidin ki tamir ve ihya etti a'lel âl.

Felek duur ideni görmüş değil. okunamadı)
Hüdanın kudreti ab-ı hayat iç eyleme ihmâl.

Bina evveli ziyrü zeyn-ü âsâ idi cânâ,
Kıyamen bir zaman Beyt-i Hûda'ya etti istikbal.

Teberrük kasdile Rüşdî dedi tamire tam tarih,
Bu çeşme-i bir su şürp revan Allah-u A'lem hal

Sene 1218

Bu kitabeden binanın ve çeşmenin vaktile şen olduğunu ve sonra hicri 1218 de Zeynel Abidin isminde hayırsever bir zat tarafından tamir ettirildiğini öğreniyoruz. Bu zat Ağaçköylü olup Kütahya'da önemli mevkilerde bulunmuştur (Bak def 20)

(Sultanbağı mahallesi'nde Mehmet ağa mescidi şerifi imameti hk bak def 47)

(Sultanbağı mahallesinde Mehmet ağanın bina eylediği mescit selden harap olduğundan hacı Süleyman ağa zade ismail efendi tarafından yeniden tamir ettirilmiştir. 1246 (bak def 18)

Bu kayıtlardan mescidin Germiyan zade Mehmet Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu Mehmet ağa 1218 - 1219 tarihlerinde Kütahya mütesellimidir bak def-16 Yukarda adı geçen Zeynelabidin bu tarihte ve Mehmet ağa zamanında subaşı idi.

Daha sonra selden harap olan mescidi Kütahya Hacı İbrahim Mahallesi'nden olup kazancılar başında medresesi bulunan Şerif Mehmet oğlu Hacı Süleyman Ağa 'nın oğlu İsmail Efendi tarafından tamir ettirilmiştir: (bak def 14-20)

(Sultanbağı mahallesinde vaki Arslan bey mescidi şerifine mahalle halkı tarafından minber yaptırıldığı ve hatip tayin edildiği hk. 1299 bak def 49)


Şimdiki durumu

962 - 963'te mahalle halkı tarafından yeniden tamir ettirilen mescit kullanılır hale gelmiştir. Çeşme Kuzeyden kaldırılarak çamaşırlık tarafına götürülmüştür.

Kuzeyden iki taraflı taş yedişer basamakla mescidin giriş kapısına çıkılır. Çift kanadlı ahşap kapıdan girilir. Sağda parmaklıkla çevrilmiş son cemaat yeri vardır. Solda dokuz basamakla üst mahfile çıkılır. Buranın kuzeyde bir penceresi vardır. Mescidin güneyde iki pencere ve minare kapısı vardır. Mihrap ve minber sadedir.

Mescidin altında beş ocak ve iki çeşmeli bir çamaşırlık vardır.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz