Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-2
Anadolu Beylikleri Ladik Denizli Beyliği
Milas Hacı İlyas Camii
I. Murat Hüdavendigar
Seyranî
Bursa Ulu Cami
Mehmed Celâl
Osmanlı Devleti'nin Parçalanması - Fetret Devri
Hamid oğulları
Mesnevi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Analcı Mescid - Hacı Ahmet Mescidi - Analıca Mescidi

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki durumu

Hacı Ahmet mahallesi nde, Pekmez pazarı köprüsü yanındadır. Evliya Çelebi 'ye göre Analıca mahallesi ndedir.

Mescidin giriş kapısı üzerinde Şu kitabe vardır.

Bena hazel mescid el mübarek fi eyyam ı Devleti

El-Azamü'l adil Şah Çelebi halle-dallah-ü Allah-ü Taalâ,

Taleben limerzatihi ii kavliyennebi aleyhisselam "Men bena mescidenlillahi,

Yebteği bihi vechallahi benallahü lehu mislehu filcenneti" Elhac velharemeyn

Hacı Ahmet bin Yusuf fi nısfı şehrü'l muharrem lisenetın ahada ve

seb'in ve Seb'a mie)

Büyük Adil Şah Çelebi'nin - Allah onun mülkünü ebedi kılsın - zamanın da bu mübarek mescidi Hacı Ahmet bin Yusuf, hicri 771/1370 yılının muharrem ortasında Allah'ın rızasını dileyerek yaptırdı. Şu hadisi şerifinde H z. peygamberimiz "Bir kimse Allah rızası için bir mescit bina ederse ona mükâfat olarak Cennet'te onun gibi bir benzerinin o şahıs için bina edileceğini" vaad buyurmuşlardır.

Kitabeden bu mescidin Germiyan beyleri'nden Süleyman Şah zamanında yaşamış hayır sahibi Yusuf oğlu Hacı Ahmet tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mescidin bulunduğu semte Hacı Ahmet Mahallesi denilmektedir. Bu hacı Ahmed'in 768 senesinde şehiden öldüğünü gördüğümüz Sarıkaya çeşme kitabesindeki Yusuf'un oğlu olması muhtemeldir.


Şimdiki durumu

Mescidin kuzey yönünde, caddeye bakan parmaklıklı kapıdan çatı altındaki küçük giriş yerine varılır. Bu yerin solunda bir kaç kişilik dış cemaat yeri vardır. Sağdan minareye çıkılır. 41 basamaklı olan minare taştan yapılmış olup tek şerefelidir. Bütün gövde, hatta külah çimento sıvalıdır.

Etrafı mermer sütunlarla çevrili olan mescidin giriş kapısının üstünde ve mermer taş üzerine yukarda yazılı kitabe vardır. 1,40 X 1,85 m boyutlu iki kanatlı ahşap kapı'dan camiye girilir. (6 X6, 5) m. kare olan caminin kuzey duvarında avluya bakan iki, doğusunda bir, mihrabın üstünde bir, batı duvarında bir olmak üzere beş küçük penceresi vardır. Dört köşe üstüne oturtulmuş küçük kubbenin etrafı ve tepesi yağlı boya ile süslenmiş olup kubbe çevresinde ayet yazılıdır. Kubbe dıştan çimento sıvalıdır. Mihrap alçı kabartma olup, minber ahşap ve doğramadır. Duvarlar 90 santim kalınlığındadır. Bu mescit yapıldığı tarihten bu yana bir çok tamir görmüş olup son olarak şehrimiz hayır sahiplerinden Sarı Hafız tarafından esaslı bir şekilde tamir ettirilmiş ve minaresi yaptırılmıştır. Geçen sene yine hayır sahipleri tarafından caminin dış duvarları ve çeşmeleri yeniden onarılmış ve cephe çinilerle kaplanmıştır.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz