Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
DÖRT KITAYI SARAN ÇINAR
IV. Mustafa
Osmanlıda iyilik ve insaniyet
Yavuz Sultan Selim'in Son Günleri ve Ölümü
XVIII. Asırda Garp Ocakları
Nigâr Hanım
Osmanlı Hat Sanatı
II. Abdülhamit
Mücellitlik ve Müzehhiplik
Hacı İlbeyi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Küpecik Camii

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki durumu

Hamidiye mahallesinde Müderris Yolu üzerinde bulunan bu caminin minaresi dibinde bulunduğu tespit edilen ve fakat caminin tamiri sırasında kaybolan mezar kitabesi şudur.

El-mübareketü'l muattaratü'l merhum,
El-mağfuretü Tekye hatun,
Binti İsmail nevvereallahü kabrehu,
Fi tarih C. ahir sene seb'in ve seb'amie 770

Bu kitabe İsmail kızı Tekye Hatun adına dikilmiş bir mezar taşı üzerinde görülmüştür. Bilindiği gibi 770-1369 da Germiyan oğlu Süleyman Şah bulunuyordu. Bu mescidin bulunduğu yerde genel bir kabristan olmadığına göre mescidin bu tarihten daha önce burada bulunduğu ve bunun da Tekye hatun veya bunun ceddi tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Mescit zamanla harap olduğundan bir kaç defa tamir görmüş ve minare ilâve edilmiştir. Minare üzerinde çini levha da görülen 1329, minarenin yapıldığını ve mihrap üzerinde görülen 1330 tarihinden de caminin yeni baştan tamir gördüğü anlaşılmaktadır.


Şimdiki durumu

Caminin batı yönünde bulunan (2 X 1,3) m boyutta iki kanadlı ahşap kapıdan girilince solda minare kapısı vardır. Minare 65 basamaklı olup temel kesme taşlarla ve gövde tuğla karışımı harçla yapılmış olup bir şerefeli ve külahı kurşun kaplıdır. Sağda alt kısım mescidi vardır. (3,25 X 6,5) M karedir. Soldan ahşap merdivenden fevkani kısma çıkılır ki bu kısım sonradan ilâve edilmiştir. (5,6 X 10) M. kare olan bu kısmın güneyinde bir küçük pencere, batısında üç kuzeyinde bir ve doğusunda bir küçük pencere vardır, cami bakımlıdır. Sade bir mihrap ve zarif minberi vardır. 10 basamak ahşap merdivenle yukarı mahfile çıkılır. Son tamirde cami kesme taşlarla yapılmış olup çatı eteğinde maşaallah levhası üzerinde l330 tarihi görülmektedir, çatı ahşap ve kiremit örtülüdür. Bir imamı bir müezzini vardır Son zamanlara kadar bu caminin mütevellisi halen Pirler mahallesi nde sakin Hacı Sadık Efendi'nin ceddi idi.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz