Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mora İsyanı
Dertli
Maaşları
Tayyar Mehmet Paşa
Çivizâde Mehmed Efendi
Lefkeli Mustafa Paşa
Şeyh Bedreddin Mahmud
Yıldırım Bayezid'in Hükümdarlığı
Osmanlı padişahların eşleri
Araç Küreihadit (Küre-i Hadid) Köyü İsmail Bey Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Kurşunlu Cami

Afyon'da Akmescit ile bu cami arasında müşterek taraflar vardır. Kitabesine göre. H. 779 (1377) tarihinde yani Akmescit'ten yirmi yıl evvel yapılmıştır. İkincisine örnek olduğu anlaşılıyor.

Akmescit 'in ölçüleri çok az daha büyük tutulmuş, minare yükseltilmiş, son cemaat yeri, kubbe yerine tonozlarla örtülmüştür.

İki yanı kapalı ve üç kemerle giriş cephesini teşkil eden son cemaat yeri iki küçük kubbe ve ortada bir tonozla örtülüdür. Küçük bir kapı ile 7.09x7-26 metre ölçüsündeki cami içine girilir. Bu hacim, dört köşe duvarlardan sonra, üçgen satıhların teşkil ettiği kaide yuvarlağına oturan ve merkezi 5.90 da olan bir kubbe ile kapanmıştır.

Doğu duvarında ikisi altta, biri orta üstte ve kemerli, güney ve batı duvarlarında yalnız üst sırada kemerli birer pencere ile, girişin iki yanında ve altta döşemeye çok yakın iki penceresi vardır.

Minare kaidesi ve son cemaat mahalli kesme taştan, minarenin kaideden yukarısı yalnız tuğla ve cami duvarları da bir sıra kesme taş, bir kaç sıra tuğla ile karışık olarak işlenmiştir. Kubbe kurşunla, tamburdan artan duvar üstleri, kiremitle örtülüdür. Bu cami, son cemaat mahalli, yerini bulmuş müstakil kaideli minaresi ile zamanımıza kadar yapılagelmiş tek kubbeli küçük camilerimizin ilk mütekâmil örneklerinden birini teşkil eder. Maalesef son yıllarda bakımsız kalmış ve namaza kapanmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz