Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Eyalet Askerleri
II. Mustafa
Tımarlı sipahi teşkilâtının genişlemesi
Özdemiroğlu Osman Paşa
Melek Ahmet Paşa
Fener Rum Erkek Lisesi, Fener-Balat-Cibali ve Sigara Fabrikasından Üniversiteye
Mehmed Emin Yurdakul
Fatih Sultan Mehmet'in Şahsiyeti
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı
Eşrefoğlu Rumî

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Kurşunlu Camii

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki durumu

Kurşunlu mahallesi 'nde Paşam Sultan Türbesi yakınındadır. Caminin son tamirinde kapı üzerinde bulunan kitabesi düşmüş olup bir köşede durmaktadır, kitabe şudur.

(Amere hazel mescid-il mübarek bereket-il islam vel müslimin mefhare ehl-il

Fütüvvetin vel-mürüvvetin eşşeyh Mehmet ibni şeyh Alaaddin ibni şeyh.

Nurettin Fi şuhur senetin tis'a ve Seb'in ve Seb'a mi'e. ta nef'haı sur mamur-u baad )

Kitabeden bu caminin ilk önce hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Kitabedeki (Amere) sözünü imar, tamir olarak kabul ettiğimize göre, hicretin 779 yılında Şeyh Mehmed tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır. Şeyh Mehmet, Paşam Sultan Türbesi'nde gömülü bulunan ve Ahiler'den olduğu sanılan Şeyh Nurettin'in torunudur.

Paşam mahallesinde Hoca Kasım Cami-i şerifi hatipliği hk. 1278. (bak def 45)

Mahkeme-i şeriye defterlerinde gördüğümüz bu kayıttan caminin Hoca Kasım Efendi tarafından tamir ettirildiği ve halk arasında Kasım Efendi Camii denildiği anlaşılmaktadır. Bu Kasım Efendi eyalet valisi Kasım paşa olmayıp 1109 da Kütahya Müftüsü olan (Kasım hoca) olsa gerek .? (Bak def I)


Şimdiki durumu

Binanın kuzey ve doğu yönleri sokakla diğer tarafları evlerle çevrilidir. Cami dört duvar üzerine kârğir ve kesme taşlarla yapılmıştır, Tek kubbe beşgen kasnak üzerine oturtulmuştur. Caminin kuzey ve doğu tarafları düzgün duvarlarla çevrilidir. Doğuda bulunan demir parmaklıklı bir kapıdan dış avluya girilir. Sağda dört çeşmeli Germiyan suyu vardır. Zemin çimento kaplıdır. Caminin kuzey yönü iki taş lâmba arasında üç açıklıktan ibaret yarım kavisli kemerlerle çevrilidir. Buradan dış cemaat yerine girilince solda cemakânlı bir mahfil var dır. Sağdaki mahfil açıktır, bu mahfillerin üstü kubbeli olup, camiye girilecek kısmın kubbesi silindir biçimindedir. Cami kapısı kavisli ve ahşaptır. (I x I, 5) m boyutlu bu kapıdan girilir. İçten içe (7,75 x'4) m kare olan cavni duvarlarının kalınlığı bir metredir. Dokuz basamak ahşap merdivenle müezzinler yerinden kadınlar mahfiline çıkılır Doğu duvarında iki büyük, bir küçük, mihrap üstünde bir küçük, batısında bir küçük, kuzeyinde iki küçük penceresi vardır. Pencereler demir parmaklıklıdır. Doğuda bulunan bir pencerenin demir parmaklıklarında iki demir toka vardır. Halk, bilhassa kadınlar buraya gelerek hacetlerinin olması için bu tokatları çevirirler.

Kubbe dört köşe üzerine oturtulmuş olup üstü kurşun kaplıdır, mihrap çini kaplı olup, minberi ahşap ve sadedir. Minare 72 basamaklı olup tuğla ile yapılmışhr. Tek şerefelidir, külah çinko kaplıdır. Cami bakımlıdır, bir imamı, bir müezzini vardır.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz