Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Şeyhî Sinan
Osmanlı imparatorluğu dönemi
İsmail Paşa
Gedik Ahmet Paşa
Kurululş Dönemi Osmanlı - Bulgar İlişkileri
Osmanlı Kaftanları
4. murad han
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-3
Tarihimizde Bilinmeyen Küçük Olaylar 2
Sadık Mehmed Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Rabia Hatun - Alaaddin Camii

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki durumu

Cemalettin Mahallesi 'nde Kobak dibi mevkii ndedir. Bu mescit, 1061-1651 senesinde Hatuniye Camii 'ni tamir ettiren ve halen orada gömülü bulunan Rabia Hatun tarafından yaptırılmıştır. Zamanla bakımsızlık yüzünden harap olan mescidi, aynı mahallede bulunan Alaaddin Efendi'nin himmetiyle tahminen 1900 milat senesinde yeniden tamir ettirilmiştir, Onun için bir adı da Alaaddin Mescidi 'dir. Alaaddin Efendi Kütahya belediye reislerinden Edhem Yücel'in dedesidir. Son zamanlara kadar bu mescidin mütevellisi ve hatipliği bu aile üzerinde idi.


Şimdiki durumu

Mescidin doğu yönünde bulunan ahşap kapıdan girilir. Buradan onbir basamak merdivenle yukarı kısma çıkılır. Mescidin kuzeyinde bulunan çift kanadlı ahşap kap;dan girilince sağ ve solda müezzinler mahfili vardır, Mescidin doğusunda kavisli üç, güneyinde bir batısında ve yukarda bir penceresi vardır. Mihrabı duvar içinde olup minberi ahşaptır. Mescidin dört duvarı takriben bir metreden yüksekçe seki halinde çevrelenmektedir. Tapan ve tavanı ahşaptır. Tavan zariftir dışarda ocaklı ve iki pencereli bir imam odası iki pencereli bir sofası vardır. Bu kısmın altında çamaşırlık ve dışarı akan bir çeşmesi vardır. Mescidin bir imamı ve müezzini vardır. Bakımlı ve şendir.

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz