Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
1444 Tarihine Kadar Osmanlı - Raguza Cumhuriyeti İlişkileri
Sultan I. Mahmut
Kütahya Yakup Çelebi Medresesi (İmaret Mescidi)
Ahmed Reşîd Rey
Zaviyeler
Bunları Biliyor muydunuz -III
Sultan Murat'ın Kişiliği
Sümmanî
Mehmed Ataullah Efendi
Sarı Süleyman Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Süleyman Bey Mescidi - Çatal Mescit

Sayfadaki Başlıklar


Şimdiki durumu

Servi mahallesi nde Çatal çeşme yanındadır. Kapı üzerinde gördüğümüz kitabe şudur:

(Bena hazel mescid- el mübarek Memure- vel izin min kıbeli; Müfahhir-ül ayan elhac, Süleyman bin Ali bey tabe sürah, Lisenetin selase ve Semanın ve Seb'amie)

Şu mübarek mescit memleket ayan ve eşrafından Ali beyin oğlu Hacı Süleyman - toprağı nur olsun - tarafından hicri 783 (M. 1381) yılında yaptırılmıştır-Bu kitabeden bu mescidin Germiyan beyi Süleyman Şah zamanında Germiyanlı Ali Bey oğlu Hacı Süleyman tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

(Servi mahallesindeki Çatal çeşmenin Hezarı Dinar vakfı ndan olduğu hakkında. 1245. bak def. 19)

Mahkeme-i şeriye kayıtlarında gördüğümüz bu nottan çeşmenin Hezarı Dinar vakfından olduğu ve daha o tarihlerde bu semtin mevcut bulunduğu anlaşılmaktadır;


Şimdiki durumu

Mescidin kuzey ve doğusu sokakla, öteki yönleri evlerle çevrili olmuş 92 santim kalınlığında dört duvar üzerine yapılmış altıgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbelidir. Minaresi yoktur.

Vaktiyle yangından harap olan kuzey yönü bu kere tekrar tamiren yaptırılmıştır. Dış kapıdan girilince sağdan kadınlar mahfiline çıkılır. Camiye etrafı mermer sütunlarla çevrili (92X1, 60) m boyutlu ahşap kapıdan girilir. Mescit içten içe (1,4X5, 8) m kare olup doğu, batı, güf ney duvarlarında ve kubbeye yakın mahalde oıta büyüklükte birer ve kuzey dış avlıya bakan iki küçük penceresi vardır, basit bir minberi ve sade mihrabı vardır. Dört köşeye oturtulmuş küçük bir kubbesi vardır. Cami bakımlıdır bir imamı vardır. Bu kere yeniden ve esaslı bir şekilde aslı gibi restore edilmekte bir de minare yapılmaktadır.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz