Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası
İlk Eserler
Ispartalı Halil Hâmit Paşa
Topçu kışlası ve imalâthanesi
Şükûfe Nihâl
Tersane Halkı
XVII. Yüzyılda Osmanlı Donanması
Mecburi İstikamet Osmanlı Mirası
Süvariliğe kimler alınırdı
Edebiyatta Tanzimat

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Süleyman Paşa Mescidi

Servi mahallesi 'nde bir numaralı sokakta ahşap bir mescit olup ramazanlarda açılmaktadır. Aslen Servi mahallesi'nden olan 1148 H. tarihinde Teke ve Hamit sancakları mutasarrıf'ı bulunan Hacı Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mescitle birlikte yaptırılan çeşme zamanla bozulduğundan aynı mahalleden Mirahur Ahmet Ağa tarafından tamir ettirilmiştir.

1 — (Servi mahallesinde bulunan merhum Hacı Süleyman Paşa Camii, 12 R. evvel 1175) (bak defter 3)

2 — (Teke ve Hamit Sancakları mutasarrıfı Hacı Süleyman Paşa Servi mahallesinde bina ettirdiği mescide kendi bahçesini vakfettiği. 1148)

3 — (Servi mahallesi'nden olup bundan önce ölen Molla oğlu Sun'ullah Bin Ali'nin veraseti, karısı Ümmügülsüm binti Hacı Ahmet ile vs. 2 safer 1270; (bak defter 31)

4 — (Servi mahallesindeki çeşme ve çamaşırlık için ayni mahalleden yağcı Mehmet Bin Abdülkadir karısı Azime hatunun evini vakfettiği h. 25 safer 1274) (bak defter 37)

5 — (Servi mahallesinden Ümmügülsüm'ün kendi yaptırdığı sıbyan mektebi ile bunun üstündeki mescide ve karşıdaki çamaşırhaneye kendi evini vakfettiği ve muallim Esatzade Mehmet efendiyi mütevelli tayin ettiği h 13 safer 1287) (Bak defter 44)

6 — (Mescidin kuzey duvarında iki çeşme kitabesinden biri,

-Sahibü'l hayrat tarihi Mustafa efendi,

Eyledi bu çeşmeyi tamir Allah içün,

Mirehur Ahmet ağa, hasbetenli'l-lah içün sene 1197-

Selâmünaleyküm tıbtüm Fed'huluha Halidin.
Kütahyalı Ümmügülsüm hatunun hayratıdır. Sene -Muharrem 1282.-

Bu kayıtların incelenmesinden bu mescidin altına bir sıbyan mektebi ve bir çeşme ve mescidin karşısında bir çamaşırlık yaptıran Sun'ullah Efendi karısı Ümmügülsüm hatun Mirahur Ahmet ağa'nın kızıdır.

Mescit bakımsızdır. Geveze Süleyman Ağa sağlığında bu mescidi koruduğundan halk arasında Geveze Süleyman Mescidi denilmektedir. Çeşmenin suyu kurumuştur. Çamaşırlık kullanılmaktadır.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz