Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ciltçilik
19. Y.Y. OSMANLI DEVLETI'NDE ISLAHAT ÇABALARI
Eyâlet Valilerinin Dereceleri
Kaynakça / Bibliyografya
Kizil Sultan'i kim, niçin uydurdu ?
Bunları Biliyor muydunuz -IX
GAVURU TİTRETEN MEKTUP
XV. Yüzyıl Ortalarıyla XVI. Yüzyıl Ortalarında Osmanlılardaki Edebî Akım
Sakız Adasının Alınması
İbrahim Alaeddin Gövsa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Yakup Çavuş Mescidi

Mecdiye mahallesi Müderris Caddesi üzerinde çamaşırlık bitişiğinde Hamidiye mahallesi ne çıkılacak aralık içindedir. Kesme taşlarla yapılmış olan mescit ahşap bir yapı olup kiremit örtülüdür, takriben on metre yüksekliğinde tahta minaresi vardır. Bu mescidin hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak mahkeme kayıtlarında (defter 17. sene 1245) Yakup Çavuş Mescidi diye izahsız bir kayıt görülmüştür. Bunun delaletiyle mescidin bu tarihten önce bulunduğu anlaşılmaktadır.

Ahşap kapıdan girilince 10 basamak merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Mescidin doğusunda 3, batısında 3 penceresi vardır. 12,5X8,5) M kare olan; mescidin taş duvarları birmetre kalınlığındadır. (Ahşap ve basit minberi vardır, iki kemer üzerine üç bölüm ahşap tavanı ve tabanı tahta kaplıdır. Mescidin imamı ve müezzini yoktur. Ramazanlarda açılır. Mescidin hemen güneyinde ve bitişiğinde Tekke adıyla anılan bir mevki olup küçük bir hazire ve çit parmaklıklı bir çatı altında bir türbe vardır. Kitabesi görülemedi. Çamaşırlık ile çeşmenin de bu mescidi yaptıran Yakup Çavuş tarafından yaptırıldığı söylenmektedir.

--------------------------

Kaynak: Hamza Güner / Kütahya Camileri / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz