Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Altınları - Osmanlı'da Altın Para
Topçu kışlası ve imalâthanesi
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ
Lala Şahin Paşa
Halaçoğlu'ndan müthiş iddialar
Osmanlıların Akdeniz ve Avrupa Devletleriyle İlişkileri
Kütahya Hıdırlık Mescidi - Camisi
Raguza Cumhuriyeti
Ahmed Reşîd Rey
Kemaleddin Kâmi Kamu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kütahya Yakup Çelebi Medresesi (İmaret Mescidi)

Germiyan Oğulları'ndan, İkinci Yakup Bey (Yakup Çelebi) tarafından H. 814 (1411) yılında yaptırılmış olan bu imaret, esas itibarı ile medrese ve aynı zamanda da mescittir. Tamirlerle dış karakteri tamamen değişmiştir.

İlk yapılışında, bugünkü gibi bir tek çatı ile örtülü olmadığı muhakkaktır. Münferit hacimleri örten kubbelerin, dışarıdan da görünür vaziyette bulunduğu kuvvetle muhtemeldir.

Mescide, orta aks üzerinde, üç küçük kubbe ile örtülü bir ön mahalden girilir. 11.52x10.57 metre ölçüsündeki orta hacim tepesinde ufak bir açıklığı olan, pandantif bir kubbe ile örtülüdür. Tam ortasında, mermer bloklarla yapılmış sekiz köşeli bir havuz içinde, granit taşından fevkalâde güzel bir şadırvan vardır.

Önde, orta hacme birer kapı ile bağlanan iki oda ile, iki yan ve karşıda sivri kemerlerle bu hacme açılan kısımları vardır. Karşıya gelende basit bir mihrap mevcuttur.

Gerek kanatların, gerekse odaların üstü pandantif kubbelerle kaplıdır. Böylece çok sarih ve nisbetli bir plânı olan bu eserde, bütün olarak tesir eden rahat bir hacim elde edilmiştir.

Bursa'da daha önce yapılmış olan Orhan Gazi Camii, Murat Hüdavendigar Camii ve Yıldırım Camii plânı ile mukayese edilebilir.

Yakup Çelebi Mescidi'nde, Bursa Selâtin camileri nden farklı olarak, orta hacım bariz olarak büyük tutulmuş ve kuzey-güney aksına karşılık aynı kıymette bir de doğu-batı aksı teşkil edilmiştir. Güney kanadının sonunda, cami içine açılan türbesi vardır.

Bina bugün kütüphane olarak kullanılmaktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz