Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Şirket-i Hayriye
Yavuz Dönemine Ait Tapu-Tahrir Defterindeki Vakıf Kaydı
Osman Bey
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri
Sehzâde Âbid Efendi'nin Abdülhamit hakkında anlattiklari
Yenişehirli Abdullah Efendi
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı?
Hadım Hasan Paşa
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Kervansaraylar
Devlet-i Ali'nin 707. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Kaleme Alınmıştır

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kanuni'nin Şairliği

Trabzon bir şehzadeler şehridir. Osmanlı Devleti’ni yöneten padişahlardan en önemlileri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim ile onun muhteşem evlâdı Kanunî Sultan Süleyman, ömürlerinin mühim bir kısmını Trabzon’da geçirmişlerdir. Yavuz Sultan Selim, uzun yıllar Trabzon Sancakbeyi olarak görev yaptı.Geleceğin padişahları arasında yer alacak olan Süleyman da bu şehirde dünyaya geldi. 15 yıl boyunca da burada yaşadı.

Sultan Süleyman, Kefe ve Manisa sancak beyliklerinde bulunduktan sonra babasının ölümü üzerine 1520’de tahta çıktı. Kırk altı yıl boyunca saltanat sürdükten sonra Zigetvar kuşatmasından sonra ebediyete intikal etti.

Osmanlı Devleti’nde hak,adalet,inanç kavramları gerçek anlamını bulmuştur.Onun içindir ki üç kıtayı sevgi ve hoşgörüyle yönetmişlerdir. Osmanlı sultanları bunca meşguliyetlerine rağmen güzel sanatlarla da yakından ilgilenmişlerdir. Güzel sanatlar içinde de en çok şiire alâka duymuşlardır. Onlar iyi bir şiir okuyucusu oldukları gibi, şâirdirler aynı zamanda.

Osmanlı padişah ve şehzadeleri estetik açıdan kaliteli şiirler yazmışlardır.Bilindiği gibi Divan şiirinde şâirler takma isim kullanırlar. Şâirlerin şiirlerinde kullandıkları takma isimlere “mahlas” diyoruz. Mahlasların derin anlamlar taşımasına dikkat edilirdi. Osmanlı Devleti’nin yöneticileri değişik mahlaslar kullanarak Divan edebiyatı nazım şekilleriyle şiirler vücuda getirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet “Avnî”, İkinci Bayezid “Adlî”, Kanunî Sultan Süleyman da “Muhibbî” mahlaslarıyla orijinal şiirler meydana getirmişlerdir.Bunların yanında Korkut Sultan, Şehzade Mustafa, Sultan İkinci Selim, Şehzade Bayezid, Yavuz Sultan Selim de özgün divan şiirleri yazmaya muvaffak olmuşlardır.

Osmanlı padişahlarının onuncusu olan Kanunî Sultan Süleyman’ın “Muhibbî” mahlasıyla yazdığı şiirler genelde kahramanlık,aşk, dinî, tasavvufî, hikemî ve rindane olmak üzere değişik muhtevalarda tecelli etmiştir. Şiirlerini ihtiva eden çok geniş bir Divan’ı vardır. Ölçü olarak arûzu kullanmıştır.Bu alanda pek marifetli olduğu söylenebilir. Çok zengin bir kelime hazinesi vardır. Şiirlerine, Bakî gibi büyük şâirler bile nazire yazmıştır.

Onun şiirleri kendi karakterini açıkça ele vermektedir.Yaptığı fetihler ve seferlerin izlerini şiirlerinde görebiliriz.Makama, mevkiye, padişahlığa ve genel anlamda dünyalığa önem vermediğini defalarca dile getirmiştir.Onun bu hususta kaleme aldığı “gibi” redifli şu şiiri önemlidir:
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Saltanat didükleri ancak cihan kavgasıdır
Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi.”


Gönderen: M. Nihat Malkoç

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz