Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
EMANET-İ MUKADDES
Şeyh Bedreddin Mahmud
Sultan İbrahim
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Gönüllü ve Beşliler
Misir valisi Mahmud Paşa kimdir?
Ohrili Hüseyin Paşa
Bunları Biliyor muydunuz -III
Kemal Reis ve Türk Denizciliğinin Gelişmesi
Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi
FATİH VE MOLLA HÜSREV

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kara Davut Paşa

Dilâver Paşa ve Ohrili Hüseyin Paşa'nın katlleri üzerine Receb 1031 ve 19 Mayıs 1622 de vezir-i âzam olan Davut Paşa, Boşnak'tır. Enderundan yetişmiş hasodada çuhadar iken III. Mehmet zamanında kapıcı başılık ile sarayın dış hizmetine çıkmış 1013 H. 1604 M. de Rumeli beylerbeyi ve 1026 H.-1617 M. de bir kaç gün için İstanköylü Ali Paşa yerine kaptan paşa olmuş ise de sonra tekrar Rumeli valiliğine iade olunarak Ali Paşa tekrar kaptanlığa tâyin edilmiştir.

Davut Paşa, I. Mustafa'nın kız kardeşinin kocası olduğu için Sultan Osman vakası'nda vezir-i âzam olmuş, Sultan Osman'ı Yedikule'de boğmuş ve 20 gün sonra azlolunarak yerine Mere Hüseyin Paşa vezir-i âzam olmuştur (4 Şaban ve 14 Haziran 1622). Pâdişâhlarını katletmekle halk tarafından itham edilen ocaklılar, katilin meydana çıkmasını istemeleri üzerine Davut Paşa elde edilerek katledilmek suretiyle amelinin cezasını görmüştür (1052 H.-1623M.). Kabri Aksaray'da Murat Paşa Camii mezarlığmdadır, yol genişletildiği sırada kabrini havi mermer lahid açılarak iskeleti başsız olarak görülmüştür. İskeletine bakılırsa, uzun boylu imiş.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz