Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVII. Yüzyılın Önemli Mimarî Eserleri
Tersaneye Gemi ve İş Yapan Yerler
Atatürk 'Peygamberimiz Türk' demiş!?
Abdülmecid'i yolcu eden bir Yahudi'ydi
Türk Kültüründe Av
Köse Bahir Mustafa Paşa
Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafetlerimiz
SULTAN I. MURAD'IN KOSOVA DUASI
Yıldırım Bayezid'in Hakkaniyeti
Kütahya Ulu Cami - Cami-i Kebir

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kara Murat Paşa

Arnavut olup yeniçeri ocağının samsuncu ortasından (bölüğünden) yetişerek odabaşı, yayabaşı (bölük kumandanı) ve samsuncubaşı olup Bağdat'ın geri alınışında zagarcıbaşılıkla orada kalmış ve İstanbul'a geldikten sonra 1055 H. -1645 M. de kul kethüdası olup Yusuf Paşa ile birlikte yeniçeri kuvvetlerine kumandan olup Girit'e giderek Hanya'nın zaptından sonra sekbanbaşı olmuştur.

Murat Ağa'nın Girit'te canla başla faaliyeti görülüp 1058 H.-1648 M.'de sekbanbaşılıktan azlinden sonra İstanbul'a, gelerek IV. Mehmet'in cülusu esnasında yeniçeri ağalığına tayin olunmuş ve Sofu Mehmet Paşa'nın azli üzerine sadrâzam olmuştur 1059 Cemaziyelâhır ve 1649 Haziran).

Kara Murat Paşa vezir-i âzam olunca, arkadaşı olan ocak ağaların her işe burunlarını sokarak hükümet işlerinin iyi gitmemesine sebep olduklarını görerek selefine yaptığı başına gelmiş ve bu yüzden ağalarla arası açılmıştır. Bunun üzerine sadrâzam olmak isteyen yeniçeri ağası Kara Çavuş Mustafa, Küçük Valide Turhan Sultan'a intisab etmesi dolayısıyla o vasıta ile Kara Murat Paşa'yı öldürtmek istemiştir.

Vaziyetini tehlikeli gören Kara Murat Paşa, düşünceli hareket ederek istifa ile Budin valiliğinin kendisine verilmesini rica edip gerek, pâdişâha ve gerek Büyük Valide Sultan'a ocaktan vezir-i âzam yapılmayarak Melek Ahmet Paşa'yı sadarete getirmelerini tavsiye eylemiş olduğundan söylediği gibi mühr-i hümayun, bir gün evvel Bağdat valiliğine tayin olunan Melek Ahmet Paşa'ya verilmiştir (1060 Şaban ve 1650 Ağustos). Kara Murat Paşa 1063 H.-1653 M. de Budin'den azlolunarak İstanbul'a gelip 1064 Muharrem 1653 Aralık'ta kaptân-ı derya olmuş, Girit'e asker ve zahire götürmek üzere boğazdan çıktığı sırada donanmayı geçirmemek isteyen Venedik donanmasını mağlûp ederek Girit'e gidip dönmüştür.

Kara Murat Paşa, ertesi sene yine denize çıkmak üzere hazırlandığı sırada aleyhine hareket eden sadrâzam İbşir Mustafa Paşa'ya karşı düzenlettiği ocaklı isyanı neticesinde İbşir Paşa'nın katli üzerine ikinci defa sadrâzam olmuştur (1065 Receb ve 1655 Mayıs).

Kara Murat Paşa bol vaadlerle isyan ettirdiği ocaklılara para yetiştiremediği gibi her taraftan vaki müdahalelerden usanarak 3 ay sonra tekrar istifa ile Şam valiliğine tayin olunmuş 1655 Ağustos'ta o tarafa hareket edip yolda hummaya tutulup Hama kasabasına geldiği zaman vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Her iki defasında sadareti 1.5 sene kadar olup ölümünde 60 yaşında idi.

Kara Murat Paşa, cesur ve iyi görüşlü idi; icabında etkili konuşması ile etrafını tahrikte mahareti vardı. Her iki sadaretinde de aleyhine olan tehlikeli durumu görünce işin içinden sıyrılmasını bilmiştir. Avcı Sultan Mehmet bunun kucağında sünnet olmuştur. Müneccimlerin kehanetlerine inanarak sadaretinin uzun süreceğini zannetmiş ise de bunun asılsız olduğuna sonradan kendisi de inanarak çekilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz