Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İlk Devir Osmanlı Camileri
Süleymaniye Camii'nden Görüntüler
Girit’in tümüyle fethi ise 1645 yılına rastlar.
Damadzâde Feyzullah Efendi
Padişahların Ölüm Sebebi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
Tanzimat Fermanı(günümüz türkçesiyle)
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa
Osmanlı-Napoli Krallığı İlişkileri
Osmanlılar'ın Balkan Devletleri ve Prenslikleri ile İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Karaman Yunus (Kirişçi Baba) Camisi

Piramidal kubbe örtüsüne varıncaya kadar her tarafı düzgün kesme taştan yapılmış olan bu cami, küçük ölçülerine rağmen monümantal bir yapıdır. Kirişçi mahallesindedir. Kitabesi yoktur, fakat vakıfnamelere göre Şeyh Hasanoğlu Kirişçi Baba tarafından veya onun namına yapılmıştır.

Plânda noktalı olarak gösterilmiş kısımların, ikinci bir safhada binaya eklendiği, kıble duvarında açık olarak görülüyor. Bunun bugün cami hacmi ile iştirak halinde olan kısmı tekke, kapısı dışarıdan olan küçük yer de türbedir. Bu kısımlar eklenirken, bir de ahşap minarecik yapılmıştır. Tekkenin tavanı ahşap ve düz, türbe ise tonozla örtülüdür.

Bugün ahşap kirişleme üzerine düz toprak damla örtülü bulunan son cemaat yerinin, vaktile beş küçük kubbe ile örtülü olduğu mevcut kaide yuvarlaklarından belli olmaktadır. Burası, ince kesitli payeler üzerien oturan beş sivri kemerle, kuzeye açılır. Satıh farkları yapılarak, kemer ayakları yukarıya doğru temadi ettirilmiş ve kemerlerin hemen üzerinden giden yatay hatlarla bağlanmış ve böylece kemerler tekerrür eden dörtgen çerçeveler iiçne alınmıştır. Bu hal cepheyi hafifletmiş, fakat ona mukabil sarih ve kuvvetli bir tesir yaratmıştır. Ufkî hatlarla, çok bariz bir kontrast halinde olan piramitli kubbe örtüsü bu tesiri monümantalliğe ulaştırmaktadır.

Son cemaat yerinin orta aksından iki basamak inilerek, camiye girilir. Bunun sağ ve solu yüksek tutularak namaza ayrılmıştır. Camiye olduğu gibi dışarıya açılan pencereleri da vardır. Geniş süvelerle bunların tesiri arttırılmıştır.

Esas cami hacmi, kubbe istikametinde 7.70 metre ve buna dik istikamette 7.81 metre gelmektedir. Ayakları plastr şeklinde döşemeye kadar inen sekiz kemerle kubbe yuvarlağına geçilmiştir. Köşe kemerlerinin alt satıhları, tepeden içeri doğru genişliyerek iki köşe duvarının yuvarlanan yukarı kısımlarile birleşirler.

Kirişçi Baba, Halveti Tarikatı Şeyhlerinden olup, Karaman'da yaşamış ve Şeyh Hasan oğlu Kirişçi Baba diye şöhret bulmuştur. Yunus Emre, Tapduk Emre isimlerindeki kardeşleri de aynı tarikatın mensubudurlar.

Kubbe yüksekliği 8.22 metre va merkezi 4.75 metrededir. Minberi ahşap va oldukça sadedir. Mihrabı taş, döşemesi ahşaptır. Cami bugün de kullanılmaktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz