Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ebezâde Abdullah Efendi
Güzelce Ali Paşa
İznik Hacı Özbek Camii
XVIII. Yüzyılda Çini Sanatı
Abdülmecid'i yolcu eden bir Yahudi'ydi
Hanlar ve Kervansaraylar
Afyonkarahisar Kabe Mescidi
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Avusturya İlişkileri
Cerrah Mehmet Paşa
Benderli Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Karamanî Mehmet Paşa

Fatih Sultan Mehmed'in son vezir-i âzamı idi. Mevlâna Celâleddin-i Rumî neslinden olup babasının adı Arif Çelebi'dir. İlmiye sınıfından yetişmiş, müderrislik etmiş ve sonra nişancı olmuş, vezirlik verilerek 882 H. 1477 M. senesinde Gedik Ahmed Paşa'nın yerine vezir-i âzam tayin edilmiştir.

Karamanî Mehmed Paşa, Karaman valisi Şehzade Cem taraftarlarından olmakla Fatih Sultan Mehmed'in vefatında Bayezid taraftarı olan yeniçerilerin ayaklanmasıyla öldürülmüştür (886 H. 1481 M.) Değerli ve âlim bir vezir olup Fatih Sultan Mehmed zamanında düzenlenmiş olan Kanunnâme-i Al-i Osman bunun sadaretinde kaleme alınmıştır. Kumkapı'da Nişancı Camii diye meşhur olan cami bunun olup kendisi de orada medfundur; medresesi de vardır. Kendisinden sonra vakfına oğlu Ali Çelebi mütevelli olmuştur; diğer evlâtları da vardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz