Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Pelekanon Savaşı
Halil Paşa
İmaretler
Milli Saraylar
Edirne Eski Cami
Köroğlu Şiirleri - Mert dayanir namert kacar
OSMAN GAZİ'NİN OĞLU ORHAN GAZİ'YE VASİYETİ
Ocağın vazifesi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Eyâlet Askerleri
Yıldız Sarayı Tarihçesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kastamonu Taşköprü Beyköyü Camii

Beyköyü, Taşköprü'nün on kilometre kadar kuzeyindedir. Köyün adı ile anılan cami, Candaroğulları'na ait köy camilerinin tipik bir misalidir. Kapısının üstündeki kitabesine göre, H. 834 (1430) yılında Abdullah Bey'in oğlu Büyük Emir Efendi Bey tarafından yaptırılmıştır.

Koyuca renkte, irili ufaklı yonma ve moloz taşlarla yapılmış olan bu cami tam bir köy yapısı karakteri taşımaktadır. İçi, dışı, çatısı ve detayları ile büyük bir sadelik içinde, çok basit ve tabiî yapılıştadır.

Son cemaat yeri: Üst katta odaları ihtiva eden ve iki katlı olan bu kısım son yıllarda gördüğü bir tamirde tamamen yenilenmiştir. Köy sakinlerinin ifadesine göre eskiden de son cemaat yeri kapalı ve ahşap imiş ve minareye bugünkü gibi bu yerden çıkılırmış ki, eski minare bugünkünden biraz farklı yapılışta imiş.

Cami iç hacmi: Camiye çift kanatlı basit bir kapı ile girilir. İç ölçümü 8.77x11-93 metredir. Kıble duvarına dik istikamette uzanan 18X23 santim kesitindeki tavan kirişleri, enine atılmış üç ana kirişe otururlar. Bunlardan ikisi ön ve arka duvarlara yanaştırılmış, üçüncüsü tavanın tam ortasından geçirilmiştir. Ana kirişler, birisi caminin tam ortasına isabet eden, diğerleri duvarlara dayalı 20x30 santim kesitindeki direklere otururlar. Böylece dış duvarlardan ayrı olarak, ahşap bir konstrüksiyon teşkil edilmiştir.

Orta ana kirişin direklerine, iki metre irtifadan sonra takviye kısımları ilâve edilmiş ve bunlar uzun tutulmuş başlık ağaçlarıyla birlikte işlenerek iki düz kemer yapılmış, böylece de cami hacmi ikiye bölünmüştür.

Tavan kirişlerinin üstüne kalaslar döşenmiş, caminin üzeri ahşap çatı ve kiremitle örtülmüştür.

Kirişlerin altına kadar yükseklik 4.77 metredir. Kuzey duvarında hiç pancere yoktur. Doğu ve batı duvarlarına alttakiler büyücek, üsttekiler küçük olmak üzere üst üste ikişer gurup, kıble duvarına yalnız üstte iki küçük pencere açılmıştır. Üst sıradaki pencereler dışarıdan dar uzun tutulmuş, içeriye doğru genişletilmişlerdir.

Caminin giriş kısmında döşeme üstü 2.57 metrede olan basit yapılışta bir mahfil vardır.

Cami döşemesi, mihrabı ve mimberi ahşaptır, hususiyet göstermezler.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz