Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
osmanlı kültürü
İbn-i Kemal
Dimetoka Çelebi Sultan Mehmed Camii
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı?
Recai-zade Mahmud Ekrem
Eğitim, Öğretim, Bilim ve Sanat
31 Mart Hadisesi’nin Içyüzü
Pasarofça Antlaşması
Yeniçeri ocağının İstanbul'a nakli
Kaside

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kemaleddin Kâmi Kamu

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı1901 de, Bayburd'da doğdu. Babası, Mâliye me'mûrlarından, Osman Nuri Bey'dir. Me'mûrluk hayâtına 1920 de başladı. Millî Mücâdele sırasında Ankara'ya gelerek, Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü'nde ve Anadolu Ajansında çalıştı. Bir yandan da, gazetecilikle uğraşmakta ve şiirler yazmakta İdi. 1934'de Anadolu Ajansı'nın Paris muhabirliğine tâyîn edilince, bu fırsattan faydalanarak, oradaki Siyasal Bilgiler Okulu'nu da bitirdi. Dönüşünde, Dil Kurumu merkez üyeliğine ve 1939’da da Rize Milletvekilliğine seçildi. Bu hizmetlerde iken, 1948 de öldü.

İlk şiirlerini Mütâreke devrinde yazmağa başlamış olan şâir, asıl şöhretini Millî Mücâdele sıralarında yazdığı manzumelerle sağladı. Sayıları az olan, lirik ve çok samîmî duygular taşıyan ve çoğu yurdseverlik çerçevesi içinde yazılmış bulunan şiirlerini kitab hâlinde toplamış değildir.


Kaynak: Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Şiirleri

İzmir Yollarında

Belki, şimdi sana son
Sözlerimi yazmadan
Gözlerim kapanacak...
Belki, var daha beş, on
Dakikalık 'bir zaman.
Düşündüm huzurunda
Ebedî bir akşamın...
Düşündüm ki, babamın
Dizi dibinde geçen
Yirmi iki seneden
Elimizde kalan ne?
Sorarım sana, anne :
Mademki gün gelecek,
Herkes aynı meleğin
Önünde eğilecek..
Niçin o güne değin
Çan sesleri duyayım?
Bugün de bir, yarın da!
Bırakın, uyuyayım İzmir kapılarında...


Bir Yolcuya

Saçların yine solgun,
Bağrın elemle dolgun,
Nereye yolculuğun,
Yeni bir gurbete mi?

Ben de, bir kuru yaprak
Gibi, seninleyim; bak,
Zülfüne bağlanarak,
Oldum gönül veremi...

Gözlerim dolu melal,
Yüzün bir ince hilâl...
Giderken beni de al
Beraberine... e mi?...

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz