Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Eşrefoğlu Rumî
Ankara Seymenlik (Seğmenlik) Geleneği
II. Selim'in Sahsiyeti
Ebu İshakzâde Mehmed Esad Efendi
Anadolu Beylikleri Menteşeoğulları Beyliği
Bursa Ulu Cami
OSMANLI MALIYESI
Pasarofça Antlaşması
Katliam Belgesi
Enderun Hazinesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kemankeş Kara Ali Paşa

Isparta taraflarındandır; Enderundan yetişmiş ve sonra vezirlikle saraydan çıkarak Bağdat ve Diyarbakır valiliklerinde bulunmuş mâzulen İstanbul'a gelip divanda dördüncü vezir iken 1032 Zilkade 1623 Eylül'de Mere Hüseyin Paşa'nın yerine sadrâzam olmuştur. Bunun sadareti zamanında Sultan Mustafa ikinci defa hal olunarak IV. Murat hükümdar olduğu için Ali Paşa'nın bağımsızlığı artmıştı; kendisi vakarlı ve iş bilir bir hükümet başkanı ise de Halil ve Gürcü Mehmet Paşa gibi kendisine rakip vezirleri birer bahane ile haps ve nefi ve katlettirmek istemesi ve kendisini nazikâne îkaz ile rüşvet almaktan menetmek isteyen şeyhülislâm Yahya Efendi hakkında Pâdişâha:
-"Mere Hüseyin Paşa ile müttefik olup sizin cülusunuzu istemiyordu"; diyerek şeyhülislâmın azline muvaffak olması, aleyhtarlarının ittifak ederek kendisinin azl ve katline vesile verdi. Bu sırada Bağdat'ın İranlıların eline geçmesini Pâdişâhtan saklamak istemesi, alçaklık ve rüşvetçilikte pek ileri gitmesi düşmanlarına fırsat verip Pâdişâhı iyice aleyhine çevirdiklerinden sadaretinin yedinci ayında bir gün saraya davet olunarak katledilmiştir (1033 Cemziyelâhır 14 ve 1624 Nisan 3) Divanyolu'nda Eski Ali Paşa camii kabristanında medfundur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz