Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sultanzâde Mehmet Paşa
Osmanlı arşivine Unesco sansürü
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Beşliler
Şuursuz gruptan Atatürk'e hakaret „VIDEO”
Yunus Paşa
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Geri Hizmet Ocakları
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Cebeci Ocağı
Nâilî'nin bir Gazeli
Hocazâde Esad Efendi
13-14. yy. da anadoluda meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kethüda yeri

İstanbul'dan başka yerlerde bulunan kapıkulu süvarilerine nezaret etmek üzere her bir mıntıkada kethüda yeri ismiyle birer zabıt vardı. Ocağın yani altı bölüğün büyük zabitleri İstanbul'da bulunup divan-ı hümayuna gelip kendilerine verilecek emri beklerlerdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz