Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
GAVURU TİTRETEN MEKTUP
Fahreddin Acemî
Osmanlı Kültür ve Medeniyetinde Sosyal Hayat
İmparatorlukta Tanzimat Hareketine Düşmanlık
Boğdan Voyvodalığı
Esnaf Şehri İstanbul
I. Ahmet
XVIII. Yüzyılda Resim ve Musavvir Denilen Ressamlar
Şekerci Hanı'nın Şeker İnsanları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Konya Meram Mescidi

Tamamen ağaçlık olan Meram, Konya'nın mesire yeridir. Buradaki ufak tepenin kuzey tarafı 15 metre aşağıdaki dereye dik bir şekilde iner. Mescid tepe üstünde yamacın başlangıcına kadar yanaştırılmıştır. Düz toprak damla örtülü, duvarları moloz taştan çamurla işlenmiş olan caminin her şeyinde şehir dışına has bir hal vardır.

Detaylarında hiç bir zenginlik olmayan, çok basit ve sade yapılıştaki bu mescit, bütün Konya ovasına hâkim olan ahşap direklikli son cemaat yeri ile fevkalâde tesirlidir. Kitabesine göre, Karaman oğlu ikinci Mehmet Bey zamanında H. 805-827 (1402-1424) yılları arasında yapılmıştır.


Son Cemaat Yeri

Batı tarafı kesme taştan bir duvarla kapatılmıştır. Taş kaideler üzerine altı adet sekiz köşeli ahşap direk ile kuzey ve doğuya açılır. Gerek bu yerin, gerekse esas cami hacminin tavanı sık yuvarlak kavak ağaçları ile kirişlenerek üzerlerine kamış döşenmiş ve sıra ile hususî bir ot tabakası, bir çamur tabakası ve 20-25 santim silindirlenmiş toprakla dam teşkil edilmiştir.

Camiye son cemaat yerinin doğusundan girildiği için yalnızca kapıdan sonraki sağ kısmı 40 sanüm yükseltilerek namaza ayrılmıştır. Döşemesi, değişik büyüklükte dört köşe taç levhalarla kaplıdır.


Esas Cami Hacmi

Düz ahşap tavanı, kıble duvarına dik olarak uzanan üç sıra çift ana kirişlerle, 25 ilâ 35 santimetre kutrunda sekiz köşeli ahşap direklere taşıtılmıştır. Kamışa kadar tavan yüksekliği 6.50 metredir. Caminin kuzey duvarı hariç üç duvarında da tavana çok yakın açılmış üst sıra penrecelerden gelen kuvvetli ışık yuvarlak kirişleri yalamakta ve tavanın plâstik tesirini çok kuvvetlendirmektedir.

Alt sırada güney duvarında, mihrabın iki yanında birer ve kuzey duvarında son cemaat yerine açılan dört penceresi vardır. Bunlar yerden 50 santimde başlar. Ahşap bir çerçeve içinde demir parmaklıdırlar.

Döşemesi ahşaptır. Kapıdan girince, bir akslık kısmın sağ ve solu 50 santim yükseltilmiştir ki, bunun sonradan yapıldığı anlaşılıyor.

Alçıdan yapılmış mihrabı ve ahşap mimberi caminin umumî havasına uyar şekilde basit ve sadedir.

İçte ve dışta ahşap kısımlarının zamanla çürüyenleri değiştirilmiştir.


Darülhuffaz

Mescide doğu tarafından bir kapı ile bağlı olarak bitmiştir. Kesme taştan yapılmış dört duvar üzerine oturan tuğladan bir kubbe ile örtülüdür. Dört köşeden kubbeye üçgen satıhlarla geçilmiştir.

İçersinde küçük bir mihrabı da vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz