Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kuloğlu
Katibî
Yeniçeriler
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-3
Cerrah Mehmet Paşa
Osmanlı padişahların eşleri
1444 Tarihine Kadar Osmanlı - Eflâk İlişkileri ve Boğdan ile ilk temas
Son Dönem Osmanlı Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı
Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)/ Ali ŞAHİN
Lepanto - İnebahtı Deniz Savaşı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kul Nesimî

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Asıl adı Ali olan Kul Nesimî'nin yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler yok. Bektaşî’dir. Alioğlu, Dedemoğlu vb. halk ozanlarıyla çağdaştır. Kul Nesimî, uzun süre, 1404 yılında derisi yüzülerek öldürülen Azerî ozanı Seyyid Nesimî ile karıştınlmış, Kul Nesimî'nin şiirleri Seyyid Nesimî'nin sanılmıştır. Araştırmacılar yıllar sonra Seyyid Nesimî'den başka tekke edebiyatının önde gelen kişilerinden Kul Nesimî adlı bir halk şairi olduğunu belirleyebilmişlerdir.

IV. Murat döneminde yaşadığı sanılıyor. İnancı bakımından kovuşturmaya uğradığı, Anadolu'da Safevî egemenliğinin kurulması çalışmalarına katılmıştır.

Kul Nesimî'nin nefeslerinden kimileri günümüze dek gelmiştir. Deyişte, dilde tutarlı, usta bir ozan olduğu belli. Kul Nesimî'nin aruzu da heceyi de başarıyla kullandığı gözleniyor. Ustalığı ağır basan yanı hece ölçüsüyle, söyledikleridir. Şiirlerinden iyi bir eğitim gördüğü anlaşılıyor.

Şiirleri

Ben yitirdim ben ararım yâr benimdir kime ne

Ben yitirdim ben ararım yâr benimdir kime ne
Kâh girerim öz bağıma gül dererim kime ne
Kâh giderim medreseye ders okurum Hak İçin
Kâh giderim meyhaneye dem çekerim kime ne

Sofular haram demişler bu aşkın şarabına
Ben doldurur ben İçerim şarap benim kime ne
Ben melâmet hırkasını kendim giydim eğnime
Âr u namus şişesini taşa çaldım kime ne

Sofular secde ederler mescidin mihrabına
Yâr eşiği secdegâhım yüz sürerim kime ne
Kâh çıkarım gökyüzüne hükmederim
Kaf-be-Kaf Kâh inerim yeryüzüne yâr severim kime ne

Kelp rakip diyormuş güzel sevmek çok günâh
Ben severim sevdiğimi günâh benim kime ne
Nesîmî’ye sordular ki yârin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yâr benim kime ne


Yaptığımız Kabe'dir

Yaptığımız Kabe'dir
Yıktığımız kilise
Şu bizim seyranımız
Bir seyrana benzemez

Süleymanlar içinde
Ali bir Süleyman'dır
Süleymanlar bildiler
Süleyman'a benzemez

Abdestimiz katlanmak
Namazımız sabretmek
Biz bir oruç tutarız
Ramazan’a benzemez

Kitabımızda kıl var
Dağlar kadar görünür
Biz bir âyet okuruz
Bir Kurân'a benzemez

Kul Nesimî sen seni
Mânâ bilir söylersin
Biz bir deniz geçeriz
Bir ummana benzemez

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz