Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
SULTAN III. SELİM'İN DUASI
Osmanlı Kültür ve Medeniyetinde Sosyal Hayat
Garp Ocakları
Yeniçerilerin diğer hizmetleri
Muhsinzâde Mehmet Paşa
III. Selim
III. Ahmet
Galata ve Pera
Acemi Oğlanlar Ocağı ve Devşirme Usulü
XVIII. Yüzyılda Resim ve Musavvir Denilen Ressamlar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kuruluştan XVI. Asır Ortalarına Kadarki Osmanlı Şeyhülislâmları

Osmanlıların, Yıldırım Bayezid devrine kadar fakih ve kadıları hakkında az da olsa malûmat varsa da müftüler hakkında bir kayda tesadüf edilmemektedir; Orhan Gazi devrinde kadılara fakih denilmektedir. Yıldırım Bayezid zamanından evvel, şer'î meselelerin halli için mutlak surette bir merci bulunması tabii olması nedeniyle belki bu hizmet müderrisler vasıtasıyla görülüyor ve belki de fakih veya kadılar fetva işlerine de bakıyorlardı.

Şemseddin Molla Fenarî

Fahreddin Acemî

Molla Hüsrev

Molla Güranî

Molla Abdülkerim

Alâaddin Arabî

Efdalzâde Hamidüddin

Zenbilli Ali Cemali Efendi

Şemseddin Ahmed (İbn-i Kemal)

Sadullah Sadi Efendi

Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi

Abdülkadir Hamidî

Fenarîzâde Muhyiddin Efendi

Ebussuûd Efendi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz