Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yahya Kemal Beyatlı
II. Abdülhamid'e Muhalif Karikatürler
Yeniçerilerin talimleri
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası
Venedik Cumhuriyeti
İstanbul’un Fethi Ve Ayasofya’nın Camiye Çevrilişi
Osmanlı Devletinde Arşivcilik Ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Milli Saraylar
Kanuni ve Sinan İstanbul’u susuzluktan nasıl kurtarmıştı?
''Fatih'in Topları''

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kuruluştan XVI. Asır Ortalarına Kadarki Osmanlı Şeyhülislâmları

Osmanlıların, Yıldırım Bayezid devrine kadar fakih ve kadıları hakkında az da olsa malûmat varsa da müftüler hakkında bir kayda tesadüf edilmemektedir; Orhan Gazi devrinde kadılara fakih denilmektedir. Yıldırım Bayezid zamanından evvel, şer'î meselelerin halli için mutlak surette bir merci bulunması tabii olması nedeniyle belki bu hizmet müderrisler vasıtasıyla görülüyor ve belki de fakih veya kadılar fetva işlerine de bakıyorlardı.

Şemseddin Molla Fenarî

Fahreddin Acemî

Molla Hüsrev

Molla Güranî

Molla Abdülkerim

Alâaddin Arabî

Efdalzâde Hamidüddin

Zenbilli Ali Cemali Efendi

Şemseddin Ahmed (İbn-i Kemal)

Sadullah Sadi Efendi

Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi

Abdülkadir Hamidî

Fenarîzâde Muhyiddin Efendi

Ebussuûd Efendi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz