Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hadım Mesih Mehmet Paşa
Kanuni Sultan Süleyman
OSMANLI EĞİTİM
Osmanlı Padişah Tuğraları
Kanuni Sultân Süleyman
Zenbilli Ali Cemalî Efendi
Kütahya Hıdırlık Mescidi - Camisi
Sait Emre
Osmanlı Memlûkler üzerine neden savaş açtı?
Mirza Mustafa Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Kuruluşundan XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Bazı Ünlü İlim Adamları

Osmanlı tarihinde ilmî hüviyet sahibi olan şahsiyetler, ilim ve fikir âleminde yeni bir devir ve mektep açacak kuvvette değillerdi; bunlar eskiden beri gelen şark klâsik usul ve kaideleri üzerinde yetişmişler ve ancak bu sahalarda bir varlık göstermişler ve Osmanlı Devleti dahilindeki ilmî gelişmede büyük hizmet etmişlerdir ki bunlardan ileri gelen bir kısmının kısa hal tercümelerini göstereceğiz.


Davud-ı Kayserî

Molla Fenarî

Şeyh Bedreddin Mahmud

Hızır Bey

Hocazâde Muslihuddin Mustafa

Molla Hüsrev

Hayalî Şemseddin Ahmed

Sinan Paşa

Tokatlı Molla Lûtfi

Müeyyedzade Abdurrahman Efendi

Zenbilli Ali Cemalî Efendi

İbn-i Kemal

Celâlzade Mustafa Bey

Taşköprülüzâde

Kınalızade Ali Efendi

Ebussuûd Efendi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz