Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fatih Sultan Mehmet Dönemine Kadar Hersek Dükalığı
Bahr-ı Tevîl
Frenkçin
Memleket Yönetiminde Tanzimat
Osmanlı'dan Kalan Köylerimiz
Kütahya Yakup Çelebi Medresesi (İmaret Mescidi)
Osmanlı Yahudi Kıyafetleri
Eğitim Alanında Tanzimat
Terkîb-i Bend ve Tercî '-i Bend
Tarikatlerde Zikir Usûlü

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Lala Şahin Paşa

Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük hizmeti görülen ve değerli kumandanlardan olan Lala Şahin Paşa'nın 746 H./1348 M. tarihli vakfiyesinde babasının adının Abdülmuîn olduğu görülüyor. Babasının adının Abdülmuin olması, Hıristiyan iken Müslüman olduğunu veya küçük iken elde edilip Müslüman terbiyesi üzere yetiştirilmiş olduğunu gösterir. Bu Şahin Lala ile Bolu'nun Alpagot köyünde 795 H. tarihli zaviye vakfeden Şahin Lala bin İzzeddin'i karıştırmamalıdır.

Abdülmuîn oğlu Şahin Paşa, şehzadeliğinde I. Sultan Murad'a lalalık ettiğinden dolayı Lala Şahin Paşa diye şöhret bulmuştur. Orhan'ın büyük oğlu Süleyman Paşa'nın vefatı üzerine Rumeli'ye gönderilen şehzade Murad'la beraber fütuhata devam eden Lala Şahin Paşa, Orhan'ın da vefatıyla Sultan Murad'ın hükümdar olması üzerine beylerbeyi yani ordu kumandanı olarak faaliyette bulunmuş Edirne'yi ve daha sonra Filibe ile Zağra'yı almıştır. 1364'de Osmanlı tarihlerinin Sırp Sındığı dedikleri Çirmen mevkiine kadar gelen Haçlı kuvvetlerine karşı maiyyeti kumandanlarından Hacı İlbeyi'yi göndermiş, onun yaptığı bir baskınla haçlılar perişan olduğundan Lala Şahin Paşa bu muvaffakiyetin bizzat kendisi tarafından elde edilememesinden dolayı Hacı İlbeyi'ye hased ederek büyük hizmetine karşı bu değerli kumandanı zehirletmiştir. Lala Şahin Paşa'nın vefat tarihi malûm değildir. 789 H./1387 M. tarihinde ve I. Murad'ın Karaman oğlu seferinde bulunmadığına göre bu tarihlerden evvel vefat etmiştir. Orhan Gazi zamanında 749 H./1348 tarihli Bursa'da medrese, Kirmasti (Mustafa Kemal Paşa)'de Cami ve zaviye vakfetmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü "Mukataa" defterindeki vakfiyesine göre kendisinden sonra vakfına oğlu Mehmed Paşa'yı ve onun oğullarını mütevelli koymuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz