Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sultan I. Mahmut
Fatih Sultan Mehmed’e iftira
Kuruluştan XVI. Asır Ortalarına Kadarki Osmanlı Şeyhülislâmları
Osmanlı Hükümdarlarının Tarikat Erbabına Hürmetleri
Şuursuz gruptan Atatürk'e hakaret „VIDEO”
Osmanlı Fetih Politikası
Hocazâde Muslihuddin Mustafa
Şair Sami'nin bir gazeli
II. Bayezid'in Şahsiyeti
Osmanlı Tersaneleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Lefkeli Mustafa Paşa

Enderundan yetişmiş silâhdar iken 1026 Zilhicce ve 1617 Aralıkta Mısır valisi olmuştur. 1031 H.- 1622 M.'deki Sultan Osman vak'asında İstanbul'da bulunup I. Mustafa'nın tayasının kocası olduğundan Mere Hüseyin Paşa'nın birinci defaki sadaretinden azlinde vezir-i âzam olmuştur (1031 Şaban 25 ve 1622 Haziran 1). Bu hükûmetsizlik devrinde kimse tutunamayıp bu zat da aynı zamanda iktidarsız olduğundan aynı sene zilkadesine tesadüf eden 1622 Eylül'de azlolunmuştur; sadrâzamlığı üç ay kadardır. Sonraları İzmit, Kastamonu sancakları arpalık olarak kendisine verilmiş ve 1058 H.- 1648 M. sonunda istanbul'da vefat ederek Divanyolu'nda eski Ali Paşa camii kabristanına defnedilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz