Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ahizâde Hüseyin Efendi
Osmanlı Toprakları Üzerinde Kurulan Devletler
RESULULLAH ÇANAKKALE SAVAŞINDA!!!
Fuat Paşa'nın meşhur sözü neydi?
II. Mahmut
Boğaz Yamaklarının İsyanı
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti
Kanuni Devrinde İstanbul'un Ticari Durumu
Milas Hacı İlyas Camii
Hersek Dükalığı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mâlulzâde Seyyid Mehmed Efendi

Kazasker malul Emîr Efendi'nin oğludur. Ebussuûd Efendi'den mülâzım olmuş; müderrislik, kadılık etmiş Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapmış 988 Rebiülâhır 1580 Mayıs'ta şeyhülislâm olarak pâdişâh hocası Sadeddin Efendi'ye uygun hareket etmediği için o da bunun yanlış verdiği fetvaları toplayarak Üçüncü Murat'a arzedip şeyhülislâmlıktan azlettirmiştir. Vefatı 993 Muharrem ve 1585 Ocak tarihindedir. Ebussuûd Efendi'nin damadı idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz