Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Birgi Ulu Camii
Kazak Abdal
Sultan Murat'ın Kişiliği
NE GÜNLERDİ
OSMANLI'DA MİNYATÜR
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Milano Dukalığı İlişkileri
Trabzonlu Kanuni
II. Murat Dönemine Kadar Venedik Cumhuriyeti - Osmanlı İlişkileri
Öküz Mehmet Paşa
I. Abdülhamit

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mâlulzâde Seyyid Mehmed Efendi

Kazasker malul Emîr Efendi'nin oğludur. Ebussuûd Efendi'den mülâzım olmuş; müderrislik, kadılık etmiş Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapmış 988 Rebiülâhır 1580 Mayıs'ta şeyhülislâm olarak pâdişâh hocası Sadeddin Efendi'ye uygun hareket etmediği için o da bunun yanlış verdiği fetvaları toplayarak Üçüncü Murat'a arzedip şeyhülislâmlıktan azlettirmiştir. Vefatı 993 Muharrem ve 1585 Ocak tarihindedir. Ebussuûd Efendi'nin damadı idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz