Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Celâl Sahir Erozan
XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılarda Denizilik
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılarda Köprü
Osmanlılar'ın Giysi Resimleri
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Osmanlı - Bulgar İlişkileri
Milas Ahmet Gari Camii
Katibî
Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa
Kasr-ı Şirin (Kasrışirin) Antlaşması
Osmanlı’nın da bir Demokrat Partisi vardı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mâzul sipahiler

Tımar tevcihi hizmet mukabili olduğundan bu hizmeti yapmayanların tımarları ya geçici veya tamamen ellerinden alınarak azlolunup tımarları başkalarına verilirdi; mâzul sipahinin vaziyeti sipahilikten kovulmasını gerektirmiyorsa 7 sene zarfında beylerbeyi kapısına devama, harp zamanında da sefere gitmeye mecburdu; devam etmezse ona kesinlikle tımar verilmezdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz