Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeğen Seyyid Mehmet Paşa
arşivcilik
Çelebi Mehmed
Osmanlı'da Esnaf Teşkilatı
İtalya'daki Diğer Hükûmetler
RESULULLAH ÇANAKKALE SAVAŞINDA!!!
Hacı Halil Paşa
Abdülmecid'i yolcu eden bir Yahudi'ydi
Osmanlı-Napoli Krallığı İlişkileri
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Akıncılar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Müsellemler

Bunlar düzenli teşkilâtın süvarisi idiler; yaya ve yörükler gibi sonradan geri hizmetlerde kullanılmışlardır. Müsellemlerin Anadoludakileri Müslüman ve Rumelidekilerin bir kısmı Müslüman ve bir kısmı ise sonra Hıristiyan tebaadan oluşturulmuştu. Atlı olan müsellemler harp zamanlarında bir, iki gün evvel ordudan ileri sevk edilerek yol, köprü, ormanlıkları açarlardı. En büyük âmirleri müsellem sancakbeyleri olup bunların da 30 neferi bir ocak idi ve 1/5'i nöbetle sefere giderdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz