Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hekimoğlu Ali Paşa
Anadolu Beylikleri Sahibata Oğulları Beyliği
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Fas İlişkileri
Sehzâde Âbid Efendi'nin Abdülhamit hakkında anlattiklari
Na 't
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
Osmanlı - Eflâk İlişkileri ve Boğdan ile ilk temas
yavuz sultan selim
Akif
Osmanlı Paraları - Sikkeleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Müsellemler

Bunlar düzenli teşkilâtın süvarisi idiler; yaya ve yörükler gibi sonradan geri hizmetlerde kullanılmışlardır. Müsellemlerin Anadoludakileri Müslüman ve Rumelidekilerin bir kısmı Müslüman ve bir kısmı ise sonra Hıristiyan tebaadan oluşturulmuştu. Atlı olan müsellemler harp zamanlarında bir, iki gün evvel ordudan ileri sevk edilerek yol, köprü, ormanlıkları açarlardı. En büyük âmirleri müsellem sancakbeyleri olup bunların da 30 neferi bir ocak idi ve 1/5'i nöbetle sefere giderdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz