Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Hükümdarlarının Tarikat Erbabına Hürmetleri
Ebu İshak İsmail Efendizâde İshak Efendi
Tarihimizde Bilinmeyen Küçük Olaylar
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Osmanlıların Akdeniz ve Avrupa Devletleriyle İlişkileri
Galata ve Pera
Ulu Hakan ABDÜLHAMID HAN'IN
Ahiliğin Doğuşu
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına KadarTopçu Ocağı
Yavuz Dönemine Ait Tapu-Tahrir Defterindeki Vakıf Kaydı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Müsellemler

Bunlar düzenli teşkilâtın süvarisi idiler; yaya ve yörükler gibi sonradan geri hizmetlerde kullanılmışlardır. Müsellemlerin Anadoludakileri Müslüman ve Rumelidekilerin bir kısmı Müslüman ve bir kısmı ise sonra Hıristiyan tebaadan oluşturulmuştu. Atlı olan müsellemler harp zamanlarında bir, iki gün evvel ordudan ileri sevk edilerek yol, köprü, ormanlıkları açarlardı. En büyük âmirleri müsellem sancakbeyleri olup bunların da 30 neferi bir ocak idi ve 1/5'i nöbetle sefere giderdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz