Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ali Paşa (Çandarlızâde)
Sultân II. Bâyezid
Levnî
Fermanın Yapısı
Akif
Anadolu Selçuklu Devleti
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa
Osmanlı Padişah Çadırları
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mütessa '

Bentleri 9 dize olan nazım biçimidir. Hemen hemen hiç kullanılmamıştır.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz