Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu Beylikleri Sahibata Oğulları Beyliği
Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)/ Ali ŞAHİN
KAYI BOYU
II. Murat
II. Kosova Savaşı
On sekizinci Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İdarî Vaziyet
Estetiğin Mührü:Tuğra
Tarikatlerde Zikir Usûlü
4.Murat içki yasağı ve Yenikapı
Osman Bey'in Aşiret Reisliği ve Uc Beyliği

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mütessa '

Bentleri 9 dize olan nazım biçimidir. Hemen hemen hiç kullanılmamıştır.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz