Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
EĞER PADİŞAH BİZ İSEK!!!
Osmanlı Devletinin Teşkilâtı
Tarihte Haziran Ayı Olayları
Tımarlı Süvarinin Geri Hizmetlerde İstihdamları
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İlmî ve Sosyal Müesseseler
Milli kimlik korunmalıdır!..
IV. Mehmet
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Deliler
taşkışla tarihi
Kazak Abdal

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

MISIR SEFERİNE NASIL KARAR VERİLDİ?

MISIR SEFERİNE NASIL KARAR VERİLDİ?

Bir gün Yavuz Selim Han, sırdaşı Hasan Can'ı, huzuruna çağırttı. Sohbet esnasında ona:


“Anlat bakayım Hasan, bu gece nasıl bir rüya gördün?” diye sordu.

Hasan Can, anlatmaya değer bir rüya görmediğini söyleyince Yavuz:


“İnsan bütün bir gece uyur da hiç rüya görmez mi? Herhalde bir rüya görmüşsündür” diye ısrar etti.

Bir şey hatırlamayan Hasan Can mahcup oldu. Daha sonra Hasan Can bir vesile ile Kapıağası Hasan Ağa'nın rüya gördüğünü öğrendi ve kendisine anlattırdı. Ağa şöyle dedi:

“Bu gece Harem dairesi nur yüzlü kimselerle doldu. Sultanın kapısı önünde de ellerinde birer sancak bulunan dört kişi duruyordu. En öndeki zatın elinde sultanımızın sancağı vardı. O zat bana dedi ki:

“Biz neye geldik, bilir misin?”

Ben de:

“Buyrun!” dedim.

Bunun üzerine:

“Şu gördüğün mübarek kişiler, Rasulullah -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz'in ashabıdır. Hepimizi Rasul-i Ekrem Efendimiz gönderip Sultan Selim Han'a selam söyledi ve buyurdu ki:' Harameyn'in (Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin) hizmeti kendisine verildi, kalkıp gelsin!
Bu gördüğün dört kimsenin birisi Ebu Bekr-i Sıddık, diğeri Ömeru'l-Faruk, bir diğeri de Osman-ı Zinnureyn'dir. Ben de, Ali bin Ebi Talib'im. Bunu var Sultan Selim Han'a müjdele! dedi ve aniden kayboldular.”

Hasan Can, Hasan Ağa'nın rü'yasını Sultan'a aynen nakleti. Padişahın mübarek yüzü kızardı ve gözlerinden sevinç yaşları boşanarak:

“Ey Hasan Can! Sana demez miyiz ki, biz bir tarafa me'mur olunmadıkça hareket etmeyiz. Ecdadımızdan her biri evliyalıktan nasibini almışlardır. Her birinin nice kerametleri vardır”

Yavuz Sultan Selim de, o gece aynı rüyayı görmüştü. Manevi işaretlerle takviye edilen Yavuz:


“Hasan Ağa da divanda bulunsun! Tez Mısır seferi hazırlıklarına başlansın." dedi ve 1516'da Mısır seferine çıktı.”

Bu sayfayı düzenle

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz