Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatler
Kütahya I. Hezar Dinar Mescidi
Sarıkamış faciası... Ağaç dallarındaki iskeletler!
Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi
OSMANLI'DA MİNYATÜR
Kanuni ve Sinan İstanbul’u susuzluktan nasıl kurtarmıştı?
Osmanlı Devleti ve Hicaz Demiryolu
Osmanlı Devrinde Kabe 'nin Tamiratı
Azaplar
HACI ILBEYI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Maaşları

Kapıkulu süvarilerinin maaşları bir değildi; bundan başka derece itibarıyla 6 bölükten her birinin maaşları da birbirinden farklı idi. Saray çıkmalarında enderun iç oğlanları bulundukları hizmete ve eskiliklerine göre bölüğe çıkarılırlardı; saraydan yüksek yevmiyeli Enderunlular, sipah ve silâhdar bölüklerine, Galatasarayı ile ibrahim Paşa ve Edirne saraylarından çıkanlar bazan silâhdar ve ulûfeci bölüklerine kaydedilirlerdi.

Kapıkulu süvarileri maaşlarını diğer kapıkulu sınıfları gibi 3 ayda bir alırlardı. Bu maaş sergili ve taşralı olarak iki kısım olup, sergililer maaşlarını bizzat alıp, taşralılar ise zabitleri aracılığıyla alırlardı. Fakat XVI. yüzyıl ortalarına kadar süvariler İstanbul'a yakın olduklarından maaşlarını İstanbul'da bizzat alırlardı.

Kapıkulu süvarileri XV. asır ortalarında 6 bölük mevcudu 8000 kadar olup Kanuni'nin son seferi esnasında mevcutları 11,000'i geçmişti.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz