Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Âşık Şenlik
Köprülü Mehmet Paşa Zamanındaki Bütçe
Çini İşleri
Abdülmecit'in Şahsiyeti
Osmanlı’da ilk defa açılan okullar…(1)
Divan Üyeleri
I. Sultan Murad
Esnaf Şehri İstanbul
I. Abdülhamid
Sarıkamış faciası... Ağaç dallarındaki iskeletler!

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Malatyalı Süleyman Paşa

Süleyman Paşa Malatyalı olup akrabasından olan kapı ağası ismail Ağa'nın delaletiyle İbrahim Paşa Sarayı'na verilmiş ve sonra Enderuna alınarak terbiye edilip Hasodada tülbend ağalığına, rikâbdarlığa ve Sultan İbrahim zamanında silâhdarlığa kadar çıkmış ve 1054 H. -1644 M. de vezirlikle kubbe altına çıkıp sonra Rumeli valiliği verilmiştir. 1062 Zilhicce 1652 Kasım'da vezirlikle yeniçeri ağası ve 1064 H. - 1656 M.'da tekrar kubbe altına vezir olmuş ve sonra valiliklerde bulunup tekrar kubbealtı veziri iken Kara Murat Paşa'nın yerine 1065 Şevval ve 1655 Ağustos'ta sadrâzam tayin edilmiştir. Süleyman Paşa 6.5 ay sonra azlolunarak Silistre valiliğine yollanmıştır (1066 Cemaziyelevvel ve 1656 Mart). Süleyman Paşa, daha sonra iki defa İstanbul kaymakamı olup azlinden sonra ihtiyarlığınedeniyle arpalık olarak Çankırı sancağı verilip İstanbul'da oturtulmuş ve bir aralık Erzurum valiliği verilmiş ise de yapamadığından Çankırı sancağı ile Üsküdar'daki konağında oturup yaşı 80'i geçmiş olduğu halde vefat etmiştir (1098 Rebiulevvel ve 1687 Ocak); halim selim ve makus talihli idi. Sadareti devletin en buhranlı zamanında raslamıştır. Enderun tarihinin ( C. 2, s. 67 ) kaydına göre İbşir Mustafa Paşa'dan dul kalan Ayşe Sultan, Süleyman Paşa'ya verilerek 5 ay sonra nikâhı altında ölmüştür.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz