Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bunları Biliyor muydunuz -II
Türk Kumaş ve Kadifeleri
Tokatlı Âşık Nurî
EMANET-İ MUKADDES
Rübâi
Osmanlılara Tâbi İmtiyazlı Hükûmetler
Osmanlı, Kudüs'ü neden kaybetti?
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Afgan İlişkileri
Hekimoğlu Ali Paşa
şiirler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Manisa Ulu Camii

Gerek iç hacmi, gerekse planındaki hususiyetlerle bir çok yenilikleri ihtiva eden bu eser, batı Anadoluda Beyliklere ait camüerin en mühimlerindendir. H. 776 (1374) yılında Saruhan Oğulları 'ndan İshak Bey tarafından yapırılmıştır.

Riefstahl'in «Türkisch Architektur in soud west Anatolien» kitabında uzun uzun bahsettiği bu yapının iki katlı medrese kısmını mevzuumuzun dışında tutarak, ana haltarı ile cami üzerinde duracağız. Plânında şu mühim yenilikler gördür:

a. — Kalabalık cemaat için yapılan Ulu Cami tipinde, ilk defa olarak mihrap önünde bariz bir gelişme yapılmış ve bu kısım büyücek bir kubbe ile örtülerek, hacmen de caminin diğer kasımlarından ayırt edilmiştir. Bu hal sureti, Van, Birgi Ulu Cami ve Beyşehir Ulu cami'nde, mihrap üzerindeki maksure kubbesi ile bu mahallin kıymetlendirilmesi fikrinin çok verimli bir neticesidir. Edirne'deki Üç şerefeli Cami ile mukayese edilince bu plânın ilerisi bakımından ne kadar ümit verici olduğu açık olarak görülür.

b. — Cami plânı bir defa da dışarıda tekrarlanıp büyük kubbeye tekabül eden kısım açık bırakılmak suretile bir avlu teşkil edilmiştir. Cami içi gibi, revaklı kısımlar da kubbelerle örtülerek, sonradan Osmanlı camileri nde inkişaf eden avlu şekline yaklaşılmıştır

Manisa Ulu Camii, asrın sadelikte aradığı vakar ve güzelliği en açık şekilde ifade eden eserlerden biridir. Yüksek kalitedeki tezyinata, yalnız ahşap işçiliğinde yer verilmiştir. Mimberi Birgi ve Beyşehir camilerinkilerle mukayese edilebilir.

İnşasında kullanılan antik malzeme ve bu arada mühim miktarda yer alan antik sütün başlıkları, caminin sade hatları ile kontrast halindedir. Ancak bu hal bir hususiyet olmaktan fazla bir şey değildir ve süs unsurları olarak tesir ederler.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz