Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Musikîsi
Evlenmeleri
Abdülkadir Hamidî
OSMANLI’DA İLİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYÂTI
Osmanlılar'ın Giysi Resimleri
Bursa Alâaddin Bey Camii
Osmanlı Devleti’nde Kalitenin Önemi
Hezarpâre Ahmet Paşa
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Başlıca Eserler
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Manisalı Lala Mehmet Paşa

Manisalı olup zeamet sahibi bir Türk'ün oğludur. III. Murat, Manisa valisi iken onun maiyyetinde divan çavuşu olup Tekeli Mehmet Çavuş diye meşhurdu. Murat, pâdişâh olunca kendisini bazı hizmetlerde kullanmış ve 990 H.- 1582 M.'de Şehzade Mehmet Manisa valisi olunca onun yanına verilmiş ve sonra şehzadenin tayası ile evlenmiş ve bu suretle maiyyetinde lalası ve defterdarı olmuştur.

III. Mehmet hükümdar olunca lalasını vezir yapmış ve divan-ı hümayunda bulunurken Sadrazam Sinan Paşa'nın dördüncü defaki azlinde vezir-i âzam olmuştur (1004 Rebiulevvel 16 ve 1595 Kasım). Lala Mehmet Paşa bir defa divan-ı hümayuna riyaset edebilip, şirpençeden hastalanarak yatmış ve sadarete tayininin 10. günü vefat ederek Vefa camii mezarlığına defnedilmiştir. 12 senede çavuşluktan hükümet reisliğine kadar çıkmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz