Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yayalar ve Yörükler
Devlet-i Ali'nin 707. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Kaleme Alınmıştır
Başlangıcından Bugüne Türk Öykü Kitapları Zamandizini 1 (1867- 1929)/ Ali ŞAHİN
Ahmed Reşîd Rey
Garp Ocaklarının Kuruluşu
Osmanlı Ordusu Genel Kuvvetler
Merhamet bütün canlılara
Ziya Gökalp
Zekeriyazâde Şeyhülislam Yahya Efendi
Asakir-i Mansure-yi Muhammedi-ye

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mecnunî

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Yaşamıyla ilgili hemen hemen hiçbir bilgi edinilemeyen Mecnunî'nin en ilginç yanı Ermeni olmasıdır.

Ancak, Mecnunî mahlâsıyla halk şiirimizin geleneği doğrultusunda Türkçe şiirler söyleyen şairin gerçek adını bilemiyoruz. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu, Mecnunî'nin Türk kültürüyle butünleşmesidir. Türk-Ermeni ilişkileri açısından önemle üzerinde durulması gereken bir noktadır bu.

Mecnunî'nin yazdıklarından, divan edebiyatını bildiği anlaşılıyor. Kullandığı Türkçe bakımından daha çok kentlerde yaşamış bir ozan olduğu izlenimini veriyor.

Halk şiirimizin, büyük ozanlar, etkin kişiler yetiştiremediği bir dönemdir XVIII. yüzyıl. Mecnunî'nin bu dönemde yaşayarak Türkçe şiirler söylemiş olması da özellikle dikkati çekicidir. Üstelik, duyarlı ve dili biraz karışık da olsa söylemesini bilen bir ozan olduğu görülüyor.

Şiirleri

Bana aşkın peymânesin içirdin

Bana aşkın peymânesin içirdin
Şimdi ben olmuşum mestin rûzigâr
Kimini şâd edûp konup göçürdün
Bana mı muhalif estin rûzigâr

Bülbül gibi cüda kıldın gülümden
Yâd eyledin vatanımdan ilimden
Çeşm-i mestanımı aldın elimden
Beni öldürmek mi kasdın rûzigâr

Ne yaman bend ettin beni sevdaya
Ömrümün hâsılın verdin hebaya
Hışm eyleyip beni saldın ferdaya
Bana mı erişti destin rûzigâr

Mecnunî'yim terk-i diyar eyledim
Eşimden dostumdan firar eyledim
Şimdi yâd elleri karar eyledim
Sılamdan kısmetim kestin rûzigâr


Karşıdan salınma dilber

Karşıdan salınma dilber
Sana kurban olayım mı
İsmin okur gönül ezber
Sevdi canım öleyim mi

Bu âşıkın mihnet ile
Geçti ömrü zahmet ile
Hey insafsız hasret ile
Şöyle mahrum kalayım mı

Sevdiğim beni yâd ettin
Gayrısına gönül kattın
Kulunu yabana attın
Seni Hakk'a salayım mı

Mecnunî düştü bu derde
Sevdası yanıyor serde
Tenhaca bulduğum yerde
Bir şeftali alayım mı


Mecnun gibi çıktım gittim çöllere

Mecnun gibi çıktım gittim çöllere
Gözün sevem Leylâ unutma beni
Felek saldı bizi gurbet ellere
Gözün sevem Leylâ unutma beni

Mevlâm takdir etmiş bende bu kârı
Yaktı ciğerciğlm bu hasret nârı
Gâhi gâhi ben kulunu an bari
Gözün sevem Leylâ unutma beni

Ağlayu ağlayu Hakk'a yûz tuttum
Dost âmin dedi ben dua ettim
Hüda’ya ısmarladım işte ben gittim
Gözün sevem Leylâ unutma beni

Der Mecnunî ayrılığa yok çâre
İşlesin bende açtığın bu yara
Seni ısmarladım Ganî Settâr’a
Gözün sevem Leylâ unutma beni

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz