Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Tarihi Ders Notları
Ottoman peace (osmanlı barısı)
Murabba '
Küçük Mustafa Olayı
Kuruluştan XVI. Asır Ortalarına Kadarki Osmanlı Şeyhülislâmları
İKİNCİ MEŞRUTİYET
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Ceneviz İlişkileri
Bozoklu Mustafa Paşa
Gravürler
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Meftunî

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

XVIII.yüzyıldan kalma cönklerde adına, şiirlerine rastlanan Meftunî'nin yaşamıyla ilgili başka bilgi yok. Şiirlerinde sürekli olarak aşkı işlemiştir. Dili, bütün XVIII. yüzyıl halk ozanlarında olduğu gibi Osmanlıcayla zaman zaman karışmış ise de deyişlerinde, söyleyişlerinde genellikle yalınlık, akıcılık görülüyor.

Şiirleri

Bugün güzelleri seyran eyledim

Bugün güzelleri seyran eyledim
Yükletmiş arabasını göçmüş geliyor
Nicelerin aklın başından almış
Nicelerin kanın içmiş geliyor

Girdim gülistana güller dermeğe
Durdum yollarına selâm vermeğe
Bahçe köşesinde yari görmeğe
Pembe beyaz göğsün açmış geliyor

Var mı güzellerde böyle selvi dal
Gözleri sürmeli kaşları hilâl
Gül ü gülistandan çıktı bir maral
Sanasın cennetten çıkmış geliyor

Der Meftunî dilberlerin ardından
Alan akılcığım oldu yurdundan
Âşıkları Mecnun olmuş derdinden
Bir yâr için serden geçmiş geliyor


Gel benim yanıma nazenîn dilber

Gel benim yanıma nazenin dilber
Bulunmaz cihanda bir tane misin
Siyah kâküllerin kokulu anber
Gerdane dökülen tel dane misin

Bir gün olur bu sevdadan bezersin
Hançer alıp dertli sinem ezersin
Niçin böyle melûl mahzun gezersin
Sen de bencileyin revane misin

Leblerinden şeker şerbet ezilir
Ak gerdana siyah benler dizilir
Mahmurlaşmış elâ gözler süzülür
Aslından sen böyle mestane misin

Meftunî’yim beni zemmeder âlem
Hercayi elinden kan ağlar didem
El söziyle yârin terk etmez âdem
Efendim sen deli divâne misin

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz