Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Lozan Konferansı ve İsmet Paşa
ISLAHAT FERMANI
''Fatih'in Topları''
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Portekiz İlişkileri
Bursa Alâaddin Bey Camii
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Yeniçeri Ocağı
Bursa Ulu Cami
Askeri Tayınlar
Osmanlı Sarayları
İbrahim Alaeddin Gövsa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mehmed Salih Efendi

Tarikat ulularından Kasımpaşa'da medfun Hüsameddin Uşşakî torunlarından olup babası Mısır kadılığından mâzulen 1131 H. - 1719 M.'da vefat etmiş olan Kırımi Abdullah Efendizâde Yahya Efendi'dir. Tahsilden sonra şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi'ye intisab ile müderris ve damad oldu. Kadılıklardan sonra 1159 Cemaziyelâhır - 1746 Haziran'da İstanbul kadısı olup muayyen müddeti doldurmasına rağmen mesaisi takdir olunarak 1160 Şevval - 1747 Ekim'de Anadolu pâyesiyle bir sene daha İstanbul kadılığında bırakıldı.

1167 H. - 1754 M.'te Anadolu kazaskeri ve 1171 Rebiulevvel - 1757 Kasım'da Rumeli kazaskeri olmuş ve yetmiş beş gün sonra yani 16 Cemaziyelevvel 1171 - 26 Mart 1758 de Damadzâde Feyzullah Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur.

Salih Efendi 5 Zilkade 1172 - 30 Haziran 1759'da azlolunarak Kanlıca'daki yalısında oturmuş ve yerine eski Anadolu kazaskeri olan ismail Âsım Efendi Rumeli kazaskeri olmadan defaten şeyhülislâm tayin edilmiştir.

Salih Efendi 1175 Şevvalin birinci günü (25 Nisan 1762) vefat etti. Kabri, Fetvahanesi karşısında Raziye Hatun damadı kazasker Mehmed Efendi medresesi dahilindedir. Halim, iyi ahlâklı, vakar sahibi idi. III. Mustafa zamanında meşihati beş buçuk ay kadardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz